Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological- geotechnical conditions in Patras ring road wider area, Greece. Compilation of the relevant map at scale of 1:5000  PDF
Α. Κούκη, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geoconservation legal status and geopark establishment in Greece  PDF
Μ. Χαιδαρλής, Α. Σηφάκης, Κ. Μπράχου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Insights into hydrothermal activity in the Iti ophiolite (Central Greece)  PDF
Σ. Καρίπη, Β. Τσικούρας, Ι. Ρηγόπουλος, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Π. Πομώνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) A cross-correlation technique for relocation of seismicity in the western Corinth rift  PDF
Β. Καπετανίδης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Hydrogeological assessment of groundwater degradation at the eastern Nestos river delta, N.E. Greece  PDF
Ι. Γκιούγκης, G. Mwila, Φ. Πλιάκας, Α. Καλλιώρας, Ιωάννης Β. Διαμαντής
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Eatthquakes and preventive measures  PDF
Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Air quality in mining areas: the case of Stratoni, Chalkidiki, Greece  PDF
Δ. Παπασταματίου, Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Α. Αργυράκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Morphotectonic analysis of the neotectonic and active faults of Beotia (Central Greece), using G.I.S. techniques  PDF
Σ. Σμπόρας, Αθανάσιος Γκάνας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) The auriferous submarine fans sandstones of the Ionian zone (Epirus, Greece)  PDF
Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Α. Μπατσάλας, Ηλίας Θ. Σταμπολιάδης, Όλγα Παντελάκη, Ι. Βακάλας, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Space regularity manifestation of the temporal variation of seismic parameters: possibility for the strong seismic activity assessment  PDF
Γεώργιος Ποπαντόπουλος, Ι. Γ. Μπασκουτάς
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological contribution to the tectono- stratigraphy of the Nafplion area (NW Argolis. Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) The fine- grained Plio-pleistocene deposits in Achaia- Greece and their distinction in characteristic geotechnical units  PDF
Α. Κούκη, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Liquefaction susceptibility map of Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Archaeomagnetic studies in kilns from N. Greece  PDF
Ελένη Β. Αηδονά, Δ. Κοντοπούλου, Μ. Αλεξάνδρου, Νικόλαος Μ. Ιωαννίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) The use of the geographical information systems (G.I.S) in the geological- mineralogical mapping of the Paranesti area  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Δ. Ε. Καραγεωργίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Tunneling in ophiolithic series formations: tunnels of the new high- speed railway double track line - section Lianokladi -Domokos  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geological, petrological and tectonic features characterizing the commerciality of the marbles of southern Vermion mountain  PDF
Π. Πλούμης, Ι. Χατζηπαναγής
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Influence of stress transfer in probability estimates of M>= 6.5 earthquakes in Greece and surrounding areas  PDF
Π. Μ. Παραδεισοπούλου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, S. Lasocki, J. Mirek, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Remarks on the karstification in the wider area of the Upper Messinia closed hydrogeological basin (SW Peloponnesus, Greece)  PDF
Ι. Μαριολάκος, Ε. Σπυρίδωνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Pleistocene palaeoclimatic evolution from Agios Georgios cave speleotherm (Kilkis, N.Greece)  PDF
Ε. Δοτσίκα, Δ. Ψωμιάδης, G. Zanchetta, Νικόλαος Α. Σπυρόπουλος, G. Leone, Ι. Τζαβιντόπουλος, Δ. Πουτούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Contribution to the late neogene stratigraphy of the ancient gortys area (Southern Central Crete, Greece)  PDF
Σπυρίδων Μ. Μπελλάς, H. Keupp
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Purification of urban wastewaters by hellenic natural zeolite  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Γ. Παπαστέργιος, Νικόλαος Χ. Αποστολίδης, Σ. Φιλιππίδης, Ι. Παραγιός, Κ. Α. Σικαλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Towards a new procedure to set up groundwater threshold values in accordance with the previsions of the ec-directive 2006/118: a case study from Achaia and Corinthia (Greece)  PDF
Π. Χριστοφορίδου, Αναστάσιος Παναγόπουλος, Κώστας Βουδούρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Probabilistic evaluation of liquefaction- induced ground failures triggered by seismic loading in urban environment; case studies from Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) On the occurrence of primitive orbitoides species in Gavrovo-Tripolitza platform (Mainalon mountain, Peloponnesus, Greece)  PDF
Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα
 
26 - 50 από 262 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.