Σχετικά με τον ιστότοπο

Προσπάθεια της βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" είναι να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, έτσι ώστε να εκδίδει στο Διαδίκτυο τα ψηφιακά και ψηφιοποιημένα αντικείμενα γεωλογικού ενδιαφέροντος (λ.χ. άρθρα περιοδικών, ανακοινώσεις συνεδρίων, υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας, και παλαιών βιβλίων, κλπ.), για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.

Σχετικά με το αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων