[Εξώφυλλο]

Μελέτη της σύστασης του τουρμαλίνη σε πηγματιτικές φλέβες στην Γερακινή Χαλκιδικής

Ευτυχία Πέτικα

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγματοποιείται η μελέτη των τουρμαλινών που βρέθηκαν σε πηγματιτικές φλέβες στην περιοχή Γερακινής Χαλκιδικής. Στόχοι αυτής της εργασίας είναι: 1. Να μελετηθεί η σύσταση του τουρμαλίνη, 2. Να ερμηνευθεί ο τρόπος γένεσής του, 3. Να συγκριθεί με άλλες εμφανίσεις τουρμαλίνη στον ελλαδικό χώρο.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.