Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2014 A study of the aftershock sequence of the Tohoku, March 2011 (M=9.0) mainshock Περίληψη   PDF
Sofia Koroxenidou
 
Διατριβές έτους 2016 Analysis and comparison of complex brain networks in math anxious and non math-anxious individuals during math performance = Ανάλυση και σύγκριση πολύπλοκων δικτύων του εγκεφάλου σε άτομα με ή χωρίς μαθηματικό άγχος κατά την μαθηματική επεξεργασία Περίληψη   PDF
Μαρία Γρηγοριάδου
 
Διατριβές έτους 2016 Analysis of stock market crises a network theory approach Περίληψη   PDF
Michail D. Vamvakaris
 
Διατριβές έτους 2016 Applications of terrestrial laser scanning technology in structural geology Περίληψη   PDF
Ioannis Karamitros
 
Διατριβές έτους 2017 Causality networks using information measures on non-stationary time series with application to finance. = Δίκτυα αιτιότητας με μέτρα πληροφορίας σε μη-στάσιμες χρονοσειρές με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά. Περίληψη   PDF
Marios Gravanis
 
Διατριβές έτους 2017 Chemistry of crudeoil-The role of chromatographic and spectroscopic techniques and speciation of N- and O- containing compounds in heavy distillates Περίληψη   PDF
Christina Tserkezidou
 
Διατριβές έτους 2017 Comparative analysis of outer and inner skull morphology between Paradolichopithecus/Procynocephalus and Cercopithecines Περίληψη   PDF
Zoi Kynigopoulou
 
Διατριβές έτους 2017 Conditional entropy retrieval based model in patient-carer scenarios and attitude change: potential uses with affective assistant chatbots Περίληψη   PDF
Meropi Pavlidou
 
Διατριβές έτους 2015 Contemporary coastline changes and flood susceptibility assesment of Kassandra peninsula, Halkidiki, using remote sensing and GIS = Πρόσφατες μεταβολές της ακτογραμμής και εκτίμηση της πλυμμυρικής επιδεκτικότητας της χερσονήσου Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, με Περίληψη
Βασιλική Καφήρα
 
Διατριβές έτους 2015 Contemporary coastline changes and flood susceptibility assesment of Kassandra peninsula, Halkidiki, using remote sensing and GIS = Πρόσφατες μεταβολές της ακτογραμμής και εκτίμηση της πλυμμυρικής επιδεκτικότητας της χερσονήσου Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, με Περίληψη   PDF
Βασιλική Καφήρα
 
Διατριβές έτους 2017 Copper mineralization in rodingites from Ano Garefi, Aridea area, Northen Greece Περίληψη   PDF
Prodromos I. Nikolaidis
 
Διατριβές έτους 2017 Defining the statistical metrics of a pangenome=Καθορίζοντας τις στατιστικές μετρικές ενός Πανγονιδιώματος Περίληψη   PDF
Asterios Mpatziakas
 
Διατριβές έτους 2018 Development and application of assimilation techniques of hydrometeorological remotely-sensed data in meteorological and land-surface models Περίληψη   PDF
Efthymios Serpetzolou
 
Διατριβές έτους 2017 Engineering geological and geotechnical investigation of landslide in region of Zvare, Central Georgia, alongside to new railway line. Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική διερεύνηση κατολίσθησης στην περιοχή Ζβάρε της κεντρικής Γεωργίας, κατά μήκος του νέου σιδηροδρομικού δικτύου. Περίληψη   PDF
Levan Maisuradze
 
Διατριβές έτους 2018 Environmental impacts of onshore hydrocarbon exploitation = Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσέων εκμεταλλεύσεων υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Kyriaki P. Spyropoulou
 
Διατριβές έτους 2016 Exploration of trade structures of rice and wood sectors. Case study on agricultural - forest trade networks and intra industry trade Περίληψη   PDF
Anna N. Kalioropoulou
 
Διατριβές έτους 2014 Exploring earthquakes through their audible sound: Listening to the sound of earthquake Doppler and anelastic attenuation phenomena Περίληψη   PDF
Dimitris Menexopoulos
 
Διατριβές έτους 2017 Forecasting power output of photovoltaic systems using machine learning techniques. Πρόβλεψη παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνικών μαχανικής μάθησης Περίληψη   PDF
Georgia Xanthopoulou
 
Διατριβές έτους 2016 Fractal και χάος στη γεωμορφολογία Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σ. Σάββας
 
Διατριβές έτους 2018 Gemological study of corundum variety of ruby and sapphie from greece. = Γεμολογική μελέτη ελληνικών κορουνδίων ποικιλίας ρουμπινιών και ζαφειριών. Περίληψη   PDF
Vilelmini D. Karantoni
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Groundwater flow simulation using the FeFLOW software, for the alluvial aquifer of Kastoria = Προσομοίωση της υπόγειας ροής του αλλουβιακού υδροφορέα της Καστοριάς με τη χρήση του κώδικα FeFLOW. Περίληψη   PDF
Dimitrios Antoniou Voulanas
 
Διατριβές έτους 2017 Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece. Επίπτωση του κλίματος στην παρουσία κουνουπιών και στη μετάδοση ελονοσίας στον ελλαδικό χώρο. Περίληψη   PDF
Maria-Chara Karypidou
 
Διατριβές έτους 2018 Inversion of love waves from ambient noise arrays: application in the Mygdonia basin area = Αντιστροφή κυμάτων Love από δίκτυα καταγραφής περιβαλλοντικού θορύβου: εφαρμογή στην περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης Περίληψη   PDF
Konstantinos Th. Gkogkas
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη
Arsenios N. Tsokas
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη   PDF
Arsenios N. Tsokas
 
1 - 25 από 571 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>