[Εξώφυλλο]

Επισκόπιση των πιθανών Πετρελαϊκών συστημάτων της Ιονίας ζώνης Δυτικής Ελλάδας

Ιωάννα-Ειρήνη Παντελή

Περίληψη


Η οικονομική κρίση που πλήττει τη διεθνή κοινότητα από το 2008 έως σήμερα έχει οδηγήσει τις περισσότερες χώρες σε μία επικίνδυνη ύφεση και στη δημιουργία ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων. Η αδυναμία αναπτυξιακής πορείας των σύγχρονων κρατών και ο εγκλωβισμός τους σε οικονομικά αδιέξοδα οδηγούν στην ανάγκη εύρεσης νέων οικονομικών πόρων και άμεσων και ουσιαστικών λύσεων για την έξοδο από την κρίση και την επανεκκίνηση των εθνικών οικονομιών. Η πτώση των αγορών, όπως άλλωστε συμβαίνει σε περιόδους κρίσης, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των πετρελαϊκών συστημάτων και, πιο συγκεκριμένα, της ανεύρεσης τους και της εκμετάλλευσης τους. Για το λόγο αυτό η Ευρώπη δείχνει πλέον με έντονο τρόπο το ενδιαφέρον της για τα κοιτάσματα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η στάση της Ρωσίας αναμένεται να επιταχύνουν την αξιοποίηση των ενδογενών πηγών ενέργειας της Ευρώπης. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τη σπουδαιότητα των πετρελαϊκών συστημάτων για την περιοχή της Μεσογείου και, ειδικότερα, της Ελλάδας, η συγκεκριμένη εργασία συντάσσεται με τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο χώρο του πετρελαίου και της πιθανής ύπαρξης κοιτασμάτων στον χώρο της Ιόνιας ζώνης στη Δ. Ελλάδα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.