Εξώφυλλο

Ιζηματολογικός-γεωμορφολογικός χαρακτήρας της περιοχής Ακροτηρίου-Αλυκή

Άρης Λεωνίδου, Γιώργος Πέτρου

Περίληψη


Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα στην περιοχή Ακρωτηρίου οι πρόσφατες αποθέσεις αποτελούνται από  λεπτόκοκκο υλικό, άμμο, ιλύ, άργιλο.  Στη περιοχή μελέτης, αρχικά προϋπήρχε ένα νησάκι αποτελούμενο από υλικά υποβάθρου, που εκτεινόταν ανάμεσα στα ακρωτήρια  Ζευγάρι και Γάτας.  Σε περιοχές εκβολών όπου η θάλασσα είναι αβαθής, η αλληλεπίδραση των παράκτιων ρευμάτων-κυμάτων της θάλασσας και των χειμαρρικών-ποτάμιων ιζημάτων συμβάλλουν στη δημιουργία λουρονησίδων και επιμήκων σχηματισμών άμμου (αμμολωρίδων). Οι ποταμοί Κούρης και Γαρύλλης με τις αποθέσεις τους  άρχισαν να δημιουργούν αμμολωρίδες από άμμο και χαλίκια, με αποτέλεσμα  σταδιακά να φτάσουν στο νησάκι και αυτό να ενωθεί με την υπόλοιπη Κύπρο.  Μεταξύ των αμμολωρίδων  εγκλωβίστηκε η αλυκή. Το γεγονός ότι η άμμος και τα χαλίκια είναι εξαιρετικά υδροπερατές αποθέσεις, εξηγεί την εισροή θαλάσσιου νερού στην αλυκή. Επιπλέον, οι κλιματικές συνθήκες στην Κύπρο ευνοούν τη διαδικασία της εξάτμισης του νερού από την αλυκή, με αποτέλεσμα την αύξηση της και δημιουργίας εβαποριτικών αποθέσεων. Η αλυκή του Ακρωτηρίου πριν από μερικές δεκαετίες ήταν μεγαλύτερη σε έκταση συγκριτικά με τις σημερινές τις διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης στην περιοχή και  της κατασκευής του φράγματος του Κούρρη και του Νότιου Αγωγού, (ο οποίος παίρνει συνεχώς νερό από την λεκάνη απορροής του για υδρευτικές ανάγκες), το σύστημα των παράκτιων υγροτόπων έχει επηρεαστεί.  Η μείωση του γλυκού νερού και η αύξηση του αλμυρού από θαλάσσια διείσδυση, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο ρυθμός της κλαστικής ιζηματογένεσης και να έχουμε κυρίως ανάπτυξη μιας Εβαποριτικής ζώνης ή ζώνης Sabhka.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.