[Εξώφυλλο]

Ταμιευτήρες πετρελαίου και ιδιότητες των εμπεριεχομένων ρευστών

Αλέξανδρος Ακριβόπουλος

Περίληψη


Οι υδρογονάνθρακες είναι ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς πόρους της Γης και αποτελεί ένα μείγμα διαφορετικών τύπων χημικών ενώσεων που αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο . Η κυρίαρχη χρήση των υδρογονανθράκων είναι η χρήση τους ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας. Οι υδρογονάνθρακες χωρίζονται σε διαφορά είδη όπως το μεθάνιο [1C] το αιθάνιο [2C] που βρίσκονται σε αέρια κατάσταση, το προπάνιο [3C] το βουτάνιο [4C] που υγροποιούνται πολύ εύκολα το πεντάνιο [5C] που είναι ένα διαυγές υγρό σε θερμοκρασία δωματίου και το εξάνιο [6C] που χρησιμοποιείται ως μη αρωματικός διαλύτης. Υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρίες όσον αφορά τον σχηματισμό πετρελαίου, δηλαδή οι οργανικές (βιογενείς) και οι ανόργανες (αβιογενείς). Η διαδικασία σχηματισμού πετρελαίου, αρχίζει με την υποεπιφανειακή παραγωγή «κηρογόνου» μέσω αποσύνθεσης φυτικών και ζωικών οργανισμών σε ιζηματογενή πετρώματα. Το κηρογόνο έχει πρωταρχική σημασία ως πηγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου αφού μετατρέπεται σε αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω τριών διαφορετικών διεργασιών, δηλαδή μέσω (1) διαγένεσης, (2) καταγένεσης και (3) μεταγενέσης. Οι υδρογονάνθρακες παράγονται μέσα στο μητρικό πέτρωμα και από εκεί μεταναστεύουν σε γειτονικά πετρώματα που ονομάζονται ταμιευτήρες πετρελαίου. Μέσα σε αυτούς συναντάμε και διάφορα ρευστά. Τα ρευστά των  πετρελαϊκών ταμιευτήρων αναφέρονται ευρέως στη φάση του υδρογονάνθρακα και του νερού που υπάρχουν κάτω από διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης σε υπόγειους σχηματισμούς ή ταμιευτήρες πετρελαίου.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bjorlykke, K., Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2011, p. 518.

Selley, R.C., Elements of Petroleum Geology, Academic Press, London, U.K., 1998, p. 470.

Tissot, B.P. and Welte, D.H., Petroleum Formation and Occurrence, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1984, p. 699.

Tiab, D. and Donaldson, E.C., Theory and Practice of Measuring Reservoir Rocks and Fluid Transport Properties, Gulf Publishing Company, Houston, TX, 1996.

Archer, J.S. and Wall, C.G., Petroleum Engineering: Principles and Practice, Graham and Trotman, London, U.K., 1986, p. 350.

Glasby, G.P., Abiogenic origin of hydrocarbons: An historical overview, Resource Geology, 56(1), 85–98, 2006.

Vandenbroucke, M. and Largeau, C., Kerogen origin, evolution and structure, Organic Geochemistry, 38(5), 719–833, 2007.

Amyx, J.W., Bass, D.M., Jr., and Whiting, R.L., Petroleum Reservoir Engineering, McGraw-Hill, New York, 1960.

Tiab, D. and Donaldson, E.C., Theory and Practice of Measuring Reservoir Rocks and Fluid Transport Properties, Gulf Publishing Company, Houston, TX, 1996.

Holt, R.M., Ingsoy, P., and Mikkelsen, M., Rock mechanical analysis of North Sea reservoir formations, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 16796

Pirson, S.J., Handbook of Well Log Analysis: For Oil and Gas Formation Evaluation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963, 326 p.

Fairhurst, C., Rock Mechanics, Pergamon Press, London, U.K., 1963.

Wyllie, M.R.J. and Spangler, M.B., Application of electrical resistivity measurements to problem of fluid flow in porous media, Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 36, 159, 1952.

Anderson, W.G., Wettability literature survey—Part 3: The effects of wettability on the electrical properties of porous media, Journal of Petroleum Technology, 38, 1371–1378, 1986.

Mungan, N. and Moore, E.J., Certain wettability effects on electrical resistivity in porous media, Journal of Canadian Petroleum Technology, 7, 20–25, 1968.

Moore, J., Laboratory determined electric logging parameters of the Bradford Third sand, Producers Monthly, 22, 30–39, 1958.

Chen, G., Personal communication, University of Alaska, Fairbanks, 2005.

Wyllie, M.R.J., Formation factors of unconsolidated porous media: Influence of particle shape and effect of cementation, Transactions AIME, 198, 103–110, 1953

Labrie, D. and Conlon, B. Hydraulic and poroelastic properties of porous rocks and concrete materials, American Rock Mechanics Association (ARMA) paper number 08–182.

Geertsma, J., The effect of fluid pressure decline on volumetric changes of porous rocks, Transactions AIME, 210, 331–340, 1957.

Ahmed, T., Reservoir Engineering Handbook, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 2001.

Danesh, A., PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Elsevier Science, Amsterdam, the Netherlands, 1998.

McCain, W.D., Jr., The Properties of Petroleum Fluids, PennWell Publishing Co., Tulsa, OK, 1990

Riazi, M.R., Characterization and Properties of Petroleum Fractions, American Society for Testing and Materials, Baltimore, MD, 2007.

Tissot, B.P. and Welte, D.H., Petroleum Formation and Occurrence, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1984, p. 699.

Sloan, E.D., Hydrate Engineering, Monograph 21, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 2000.

Ekweribe, C., Civan, F., Lee, H.S., and Singh, P., Interim report on pressure effect on waxy-crude pipeline-restart conditions investigated by a model system, SPE Projects, Facilities & Construction, 4(3), 61–74, 2009

Kumar, S., Tandon, R., Beliveau, D., Kumar, P., and Vermani, S., Hot water injection pilot: A key to the waterflood design for the waxy crude of the mangala field, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 12622.

Hammami, A. and Ratulowski, J., Precipitation and deposition of asphaltenes in production systems: A flow assurance overview, Asphaltenes, Heavy Oils, and Petroleomics, Mullins, O.C., Sheu, E.Y., Hammami, A., and Marshall, A.G., (Eds.), Springer, New York, 2007, Chapter 23.

Cenegy, L.M., Survey of successful world-wide asphaltene inhibitor treatments in oil production fields, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 71542, New Orleans, LA, 2001

Eskin, D., Ratulowski, J., Akbarzadeh, K., and Andersen, S., Modeling of asphaltene deposition in a production tubing, American Institute of Chemical Engineers Journal, 58, 2936–2948, 2011, published online in Wiley online library (wileyonlinelibrary.com).

Haskett, C.E. and Tartera, M., A practical solution of the problem to the asphaltene deposits-Hassi Messaoud field, Algeria, Journal of Petroleum Technology, 17, 387–391, 1965.

Alkafeef, S.F., Al-Medhadi, F., and Al-Shammari, A.D., A simplified method to predict and prevent asphaltene deposition in oilwell tubings: Field case, SPE Production & Facilities, 20, 126–132, 2005.

Holder, G.D., Enick, R.M., Jones, J.W., Reiser, J.A., and LeBlond, C.R., Dynamic gas hydrate formation and properties of diamondoids, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 26164, Pittsburgh, PA, 1993.

King, W.J., Operating Problems in the Hanlan Swan Hills Gas Field, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 17761.

Amyx, J.W., Bass, D.M., Jr., and Whiting, R.L., Petroleum Reservoir Engineering, McGraw-Hill, New York, 1960.

Pedersen, K. and Christensen, P., Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2007.

Pietrak, M.J., Stanley, F.O., Weber, B.J., and Fontenot, J.S., Relative permeability Modifier Treatments on Gulf of Mexico Frac-packed and Gravel-packed oil and gas wells, Society of Petroleum Engineers (SPE) paper number 96945.

McCain, W.D., Jr., The Properties of Petroleum Fluids, PennWell Publishing Co., Tulsa, OK, 1990.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.