Εξώφυλλο

Συμβολή στη μελέτη των θηλαστικών του Α. Μειοκαίνου της Τρίγλιας, Χαλκιδική, Ελλάδα

Ιωάννης Ελματζίδης, Ελευθερία Τέλλογλου

Περίληψη


Πρόλογος


Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στη μελέτη μίας πανίδας  θηλαστικών του Αν. Μειοκαίνου, που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Ν. Τρίγλια της Χαλκιδικής. Το υλικό βρίσκεται στο Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπολείμματα ιππαρίων και αρτιοδακτύλων. Η μελέτη, σύγκριση και προσδιορισμός του υλικού έγινε στο Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Α.Π.Θ. Οι συλλογές του Μουσείου του Εργαστηρίου, ιδιαίτερα αυτές της κοιλάδας του Αξιού και της Νικήτης, χρησιμοποιήθηκαν στους προσδιορισμούς και τις συγκρίσεις.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.