Εξώφυλλο

Στοιχεία της υδρολογικής συμπεριφοράς του Αξιού ποταμού στο τμήμα της κοίτης του πλησίον του φράγματος της Ελεούσας

Αναστασία Μαραγκουδάκη

Περίληψη


Πρόλογος

Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα της μελέτης που έγινε για το μάθημα «∆ιπλωματική Εργασία» του Ή εξαμήνου του 4ου έτους του Γεωλογικού τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο λέκτορας κος Βουβαλίδης Κωνσταντίνος του τομέα Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας.
Ευχαριστούμε την υπηρεσία ∆ΕΚΕ για τις μετρήσεις στάθμης από το φράγμα του Αξιού ποταμού στην περιοχή του χωριού Γέφυρα, τον γεωλόγο κο. ∆ούνα Σωτήρη της Ά ∆ΕΚΕ για τις μετρήσεις παροχής και τέλος τον κο. Τσομπάνογλου Κων/νο, υποψήφιο διδάκτορα στον τομέα Ορυκτολογίας - Πετρολογίας του Α.Π.Θ για την παραχώρηση των μετρήσεων στερεοπαροχής.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.