Εξώφυλλο

Μελέτη και περιγραφή υδρογεωτρήσεων & πυρονοληπτικών γεωτρήσεων

Γαλάτεια Αγγελάκου, Δημήτρης Γκελίδης

Περίληψη


Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Μελέτη και Περιγραφή Υδρογεωτρήσεων & Πυρηνοληπτικών Γεωτρήσεων» πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο έτος σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Πραγματεύεται γενικές γνώσεις από τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και ειδικές γνώσεις που προέκυψαν από την παρακολούθηση υδρογεωτρήσεων
και πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων. Ειδικότερα θα περιγραφούν λεπτομερειακά οι τεχνικές διάτρησης και η σειρά εργασιών που ακολουθήθηκαν για τη διάνοιξη των συγκεκριμένων γεωτρήσεων, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι συμπληρωματικές εργασίες και οι δοκιμές πεδίου που εφαρμόστηκαν καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.