Εξώφυλλο

Ακουστικές Διαγραφίες

Κωνσταντίνα Ε. Αποστολάκη

Περίληψη


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τις  ακουστικές διαγραφίες και ειδικότερα την ταξινόμηση διαγραφιών, τις βασικές αρχές ακουστικών διαγραφιών, τη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου, τη μέτρηση της ηχητικής απόσβεσης και του πλάτους, τη μέτρηση της διαμέτρου της οπής της γεώτρησης (caliper log) και τη μέτρηση της θερμοκρασίας (temperature log).


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.