Εξώφυλλο

Υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης Κορώνειας

Ζαφειρία Μακρίδου, Δημήτριος Αντωνίου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καλύτερη γνώση της υδρογεωλογικής δομής και λειτουργίας των υδροφόρων στρωμάτων που αναπτύσσονται στη λεκάνη. Η εκτίμηση των αποθεμάτων υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής σε συνδυασμό με το υδατικό ισοζύγιο. Ο ποιοτικός έλεγχος των υπόγειων νερών για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ρύπανσης και μόλυνσης και τέλος η παράθεση προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της περιοχής, έτσι ώστε η λίμνη Κορώνεια να ανακάμψει και ναδώσει ζωή στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτή, όπως και στο παρελθόν.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.