Εξώφυλλο

Γεωμορφολογική-γεωλογίκη μελέτη των λεκανών απορροής που τροφοδοτούν τη λίμνη Βόλβη με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίων (GIS) & της τηλεπισκόπισης.

Κωνσταντίνα Α. Μακροβασίλη

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ειδίκευσης είναι η μελέτη της
γεωμορφολογίας και της γεωλογίας της λεκάνης απορροής της λίμνης Βόλβης, με τη
χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης, και η
συνεισφορά των τεχνολογιών αυτών στη μελέτη μίας περιοχής...

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.