[Εξώφυλο]

Μελέτη ακραίων δεικτών βροχόπτωσης στη περιοχή της Θεσσαλονίκης: Σύγκριση με δεδομένα της βάσης ERA-Interim και ανάλυση των μελλοντικών αλλαγών τους με τη χρήση ενός δυναμικού περιοχικού μοντέλου. = On the study of extreme precipitaion indices over the Thessaloniki region: A comarison with the re-analysis data ERA-Interim future esitmations using a regional climate model.

Ερρίκος-Μιχαήλ Ανδρέας Μάνιος

Περίληψη


Τα ακραία επεισόδια βροχόπτωσης έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία, στη γεωργία, στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Η έκθεση του IPCC (2012)  για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται από τα ακραία φαινόμενα, τονίζει ότι παρατηρείται, σε παγκόσμια κλίμακα, αυξητική τάση, των φαινομένων ακραίας βροχόπτωσης. Αντίθετα, για την περιοχή της Μεσογείου είναι  οι εκτιμήσεις για τα ακραία επεισόδια βροχόπτωσης παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις δείχνουν πτωτική τάση των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσης σε παρελθοντικές και μελλοντικές περιόδους. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό του Α.Π.Θ, την βάση δεδομένων ERA-Interim και το περιοχικό μοντέλο RegCM4. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο υπολογισμός των δεικτών ακραίας βροχόπτωσης και η μελέτη των τάσεων των πραγματικών δεδομένων, η σύγκρισή τους με τους δείκτες, όπως υπολογίζονται από την βάση δεδομένων ERA-Interim. Στην συνέχεια, είναι η σύγκριση της βάσης δεδομένων ERA-Interim με τις εκτιμήσεις του περιοχικού μοντέλου RegCM4 για μια κοινή χρονική περίοδο αυτών. Τέλος, είναι η μελέτη των μελλοντικών εκτιμήσεων του περιοχικού μοντέλου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Extreme rainfall events have a significant impact on the economy, agriculture, the environment, and the society. The IPCC report (2012) underlines that, on a global scale, extreme rainfall events present in general positive trends. On the other hand, the estimations regarding the extreme events in the Mediterranean region differentiate. In Greece, extreme rainfall events are estimated to present decreasing trends during past and future time periods. In the present study rainfall daily data were utilized from the meteorological station of the Department of Meteorology and Climatology of the Aristotle University of Thessaloniki A.U.TH., from the ERA-Interim database and the regional climate model RegCM4. The scope of this study is the analysis of extreme rainfall indices and the study of their trends, and the comparison of the equivalent indices from the ERA-Interim database. Moreover, on the next step of the analysis the ERA-interim results were used for the assessment of the ability of the regional climate model RegCM4 to simulate these extreme indices during the present time period. Finally, the future projections of the respected indices over the last 21 years of the 21st century were analyzed for the region of Thessaloniki.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alpert P, Ben-Gai T, Baharad A, Benjamini Y, Yekutieli D, Colacino M, Diodato L, Ramis C, Homar V, Romero R, Michaelides S, Manes A (2002): The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values. Geophys Res Lett 29(11):1536

Berrisford, P, Dee, DP, Poli, P, Brugge, R, Fielding, K, Fuentes, M, Kållberg, PW, Kobayashi, S, Uppala, S, Simmons, A (2011): The ERA-Interim archive Version 2.0. ERA Report Series 1,

http://www.ecmwf.int/en/elibrary/8174-era-interim-archive-version-20

Elguindi N, Bi X, Giorgi F, Nagarajan B, Pal J, Solmon F, Rauscher S, Zakey A (2016): Regional Climate Model RegCM User's Guide Version 3.1. International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste – Italy

Giorgi F, Marinucci MR, Bates GT (1993a): Development of a second generation regional climate model (RegCM2). Part I: boundary-layer and radiative transfer processes. Mon Weather Rev 121:2794–2813

Giorgi F,Marinucci MR, Bates GT, DeCanio G (1993b): Development of a second generation regional climate model (RegCM2). Part II: convective processes and assimilation of lateral boundary conditions. Mon Weather Rev 121:2814–2832

Grell G, Dudhia J, Stauffer D (1994): A description of the fifth generation Penn State/NCAR Mesoscale Model (MM5). NCAR Technical Note NCAR/TN-398+STR. doi: 10.5065/D60Z716B

Houssos EE, Bartzokas A (2006): Extreme precipitation events in NW Greece. Adv Geosci 7:91–96

IPCC (2012): Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. In: Field CB, Barros V, Stocker TF, Qin D, Dokken DJ, Ebi

KL, Mastrandrea MD, Mach KJ, Plattner G-K, Allen SK, Tignor M, Midgley PM (eds) A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge and New York 582 pp

Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C (2010): Statistical assessment of changes in climate extremes over Greece (1955–2002). Int J Climatol 30:1723–1737

Klein Tank AMG, Zwiers FW (2009): Guidelines on analysis of extremes in a changing climate in support of informed decisions for adaptation. WCDMP-72 ,WMO

Kostopoulou E, Jones PD (2005): Assessment of climate extremes in the eastern Mediterranean. Meteorog Atmos Phys 89:69–85

Lionello P, Abrantes F, Congedi L, Dulac F, Gacic M, Gomis D, Goodess C, Hoff H, Kutiel H, Luterbacher J, Planton S, Reale M, Schröder K, Struglia MV, Toreti A,

Tsimplis M, Ulbrich U, Xoplaki E (2010): Introduction: Mediterranean climate-background information. The climate of the Mediterranean region. Elsevier, Amsterdam ISBN: 978-0-12-416042-2

Nastos PT, Zerefos CS (2008): Decadal changes in extreme daily precipitation in Greece. Adv Geosci 16:55–62. doi: 10.5194/adgeo-16-55-2008

Raveh-Rubin S, Wernli H (2015): Large-scale wind and precipitation extremes in the Mediterranean: a climatological analysis for 1979–2012. Q J R Meteorol Soc 141:2404–2417. doi: 10.1002/qj.2531

Seneviratne SI, Nicholls N, Easterling D, Goodess CM, Kanae S, Kossin J, Luo Y, Marengo J, McInnes K, Rahimi M, Reichstein M, Sorteberg A, Vera C, Zhang X (2012): Changes in climate extremes and their impacts on the naturalphysical environment. In: Field CB, Barros V, Stocker TF, Qin D, Dokken DJ, Ebi KL,

Mastrandrea MD, Mach KJ, Plattner G-K, Allen SK, Tignor M, Midgley PM (eds) A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Cambridge University Press, Cambridge and New York, pp 109–230

Tolika, K., Maheras, P., Anagnostopoulou, C. (2018): The exceptionally wet year of 2014 over Greece: a statistical and synoptical-atmospheric analysis over the region of Thessaloniki Theoretical and Applied Climatology, 132 (3-4), pp. 809-821.

Toreti A, Xoplaki E, Maraun D, Kuglitsch FG, Wanner H, Luterbacher J (2010): Characterisation of extreme winter precipitation in Mediterranean coastal sites and associated anomalous atmospheric circulation patterns. Nat Hazards Earth Syst Sci 10(5):1037–1050


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.