[Εξώφυλλο]

Ιδιότητες των ρευστών των ταμιευτήρων των υδρογονανθράκων. = Properties of hydrocarbon reservoir fluids.

Νικόλαος Πετρίδης

Περίληψη


Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε το θέμα των ιδιοτήτων των ρευστών που εμφανίζονται εντός των ταμιευτήρων των υδρογονανθράκων. Οι ταμιευτήρες υδρογονανθράκων αποτελούν ενιαίες δεξαμενές με συγκεκριμένη σύσταση ρευστών, συγκεκριμένο όγκο, αλλά και καθορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Μέσα σε αυτά τα πορώδη πετρώματα που καλούνται ταμιευτήρες εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων. Βασική συνθήκη για τη δημιουργία μια συγκέντρωσης υδρογονανθράκων αποτελεί η ύπαρξη γεωλογικών δομών που θα παίξουν το ρόλο της παγίδας. Στη διάρκεια της παραγωγικής ζωής ενός ταμιευτήρα εμφανίζονται εντός του μέχρι και τρεις διακριτές φάσεις (πετρελαϊκή-αέρια-υδάτινηη) με τις αναλογίες τους να μεταβάλλονται ανάλογα με τη μεταβολή πίεσης. Για τη σωστή διαχείριση των ταμιευτήρων πρέπει να γίνονται αναλύσεις πίεσης-όγκου-θερμοκρασίας (PVT), καθώς και φυσικές και χημικές αναλύσεις από εξειδικευμένα εργαστήρια σε δείγματα ρευστών που θα έχουν ληφθεί από διαφορετικές τοποθεσίες. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθούν φτωχά δείγματα τα οποία θα δώσουν λανθασμένες μετρήσεις. Ένας από τους βασικούς στόχους τόσο της δειγματοληψίας αλλά και της εργαστηριακής μελέτης είναι ο προσδιορισμός της ακριβής φύσης του ρευστού. Ο τύπος του ρευστού θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η δειγματοληψία αυτού. Ανάλογα με τις γνώσεις που υπάρχουν θα καθοριστούν και οι απαιτήσεις για τα δείγματα και τις εργαστηριακές μελέτες. Αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον ταμιευτήρα εκτελείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων ώστε να παρθεί ένα ορθό σύνολο πληροφοριών για τα ρευστά, όπου θα βασιστεί η μελλοντική εργασία εξερεύνησης. Έχοντας γίνει σωστός καθορισμός των μετρήσεων που απαιτούνται, ακολουθεί η δημιουργία ενός κατάλληλου προγράμματος δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της εργασίας, την ποιότητα και την ποσότητα δειγμάτων και τις επακόλουθες μετρήσεις, τον επείγοντα χαρακτήρα των δεδομένων και την εφαρμογή πρακτικών με ασφάλεια. Το αν τα ρευστά βρίσκονται υπό πίεση ή όχι θα καθορίσει και τις διαδικασίες δειγματοληψίας οι οποίες είναι 1) Δειγματοληψία ρευστού από βάθος 2) Επιφανειακή δειγματοληψία ρευστών ταμιευτήρα 3) Δειγματοληψία μη πιεσμένων ρευστών υδρογονανθράκων 4) Δειγματοληψία νερού σε πετρελαιοφόρα πεδία

In this thesis, the issue of the properties of the fluids that appear in the hydrocarbon reservoirs has developed. Hydrocarbon reservoirs are single reservoirs with a specific fluid composition, specific volume, but also specified pressure and temperature conditions. Within these porous rocks known as reservoirs, large concentrations of hydrocarbons appear. A basic condition for creating a concentration of hydrocarbons is the existence of geological structures that will play the role of a trap. During the productive life of a reservoir there are up to three distinct phases (oil-gas-water) with their proportions altered according to the pressure change. For the proper management of reservoirs, pressure-volume-temperature (PVT) analyzes must occur, as well as physical and chemical analyzes by specialized laboratories, must be performed on fluid samples taken from different locations. Appropriate measures must be taken to avoid poor samples which will give incorrect measurements. One of the main goals of both sampling and laboratory testing is to determine the exact nature of the fluid. The type of fluid will also affect how it will be sampled. Depending on the knowledge available, requirements for samples and laboratory studies will also be defined. If there is not enough information about the reservoir, an extensive research drilling program is being carried out to get a correct set of fluid information, where future exploration work will be based. Having made the right measurements, a suitable sampling program is created, taking into account the cost of work, the quality and quantity of samples and the resulting measurements, the urgency of the data and the safe practice. If the fluids are under pressure or not, it will also determine the sampling procedures which are 1) downhole fluid sampling 2) Surface sampling of reservoir fluids 3) Nonpressurized hydrocarbon fluid sampling 4) Oilfield water sampling

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ’’ Κοιτασματολογία Πετρελαίου ’’ , Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σταματάκη Μ. , Αυλωνίτης Γ. , ’’ Μηχανική Πετρελαίων ’’ , Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2001.

Dake.L.P. , ’’ Fundamentals Of Reservoir Engineering ’’, Elsevier, The Netherlands.

PetroWiki, Published By SPE International, ’’ Fluid Sampling ’’, https://petrowiki.org/Fluid_sampling, επίσημη ιστοσελίδα.

PetroWiki, Published By SPE International, ’’ Downhole Fluid Sampling ’’, https://petrowiki.org/Downhole_fluid_sampling, επίσημη ιστοσελίδα.

PetroWiki, Published By SPE International, ’’ Surface Sampling Of Reservoir Fluids ’’, https://petrowiki.org/Surface_sampling_of_reservoir_fluids, επίσημη ιστοσελίδα.

PetroWiki, Published By SPE International, ’’ Nonpressurized Hydrocarbon Fluid Sampling ’’, https://petrowiki.org/Nonpressurized_hydrocarbon_fluid_sampling, επίσημη ιστοσελίδα.

PetroWiki, Published By SPE International, ’’ Oilfield Water Sampling ’’, https://petrowiki.org/Oilfield_water_sampling, επίσημη ιστοσελίδα.

The Oilfield Glossary – Schlumberger, ’’ Skin Factor ’’, https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/s/skin_factor.aspx, επίσημη ιστοσελίδα.

Asset Integrity Intelligence – Inspectioneering, ’’ Dead Legs ’’, https://inspectioneering.com/tag/dead+legs, επίσημη ιστοσελίδα.

Wikipedia, The Free Encyclopedia, ’’ Custody Transfer ’’, https://en.wikipedia.org/wiki/Custody_transfer, επίσημη ιστοσελίδα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.