Εξώφυλλο

Έρευνα υδροφορίας με γεωφυσικές μεθόδους στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής

Ηρακλής Βαγγελινός, Γεώργιος Νταβαρίνος

Περίληψη


Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η υδρογεωλογική έρευνα που έλαβε χώρα σε ιδιόκτητο οικόπεδο σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Παλαιόκαστρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε επιφανειακά με την χρήση μόνο γεωφυσικών μεθόδων, όπως είναι η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και η μέθοδος VLF.  Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός πιθανής υδροφορίας που να είναι εκμεταλλεύσιμη και επαρκής για την κάλυψη των αναγκών ενός σπιτιού που πρόκειται να χτιστεί στο οικόπεδο αν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Η διαδικασία και τα συμπεράσματα μας περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.