[Εξώφυλλο]

Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων

Ευθύμιος Καλομοίρης

Περίληψη


Οι ηλεκτρικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης είναι αρκετά δημοφιλείς για ένα πλήθος εφαρμογών. Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι αντιστροφής δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για κάθε έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό δεδομένων χρειάζονται τεχνικές  γρηγορότερης αντιστροφής. Το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο έλεγχος μιας νέας γρήγορης μεθόδου αντίστροφης που βασίζεται στις αρχές της τομογραφίας πιθανοτήτων και ονομάζεται PERTI ( new Probability based Electric Resistivity Tomography Inversion). Σε προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB δημιουργήθηκε ο PERTI και στη συνέχεια έγινε επεξεργασία πλήθους συνθετικών όσο και πραγματικών δεδομένων. Τέλος, προέκυψαν τα συμπεράσματα όπως η γρήγορη ποιοτική αναπαράσταση του πεδίου, η αδυναμία του PERTI στην  εκτίμηση των πραγματικών τιμών αντίστασης, η αστοχία του για τα επιφανειακά δεδομένα και η μεγέθυνση αγώγιμων δόμων.

Electric resistivity methods are quite popular for a number of applications. The current inversion algorithms give satisfactory results for any given research. Nevertheless, in cases with large datasets faster inversion techniques are needed. The main subject of the present thesis is the study of a new rapid method reverse based on the principles of probability tomography called PERTI (new Probability based Electric Resistivity Tomography Inversion). The PERTI algorithm is developed in MATLAB programming environment and a number of synthetic as well as real examples are studied. Finally, the conclusions that result are the fast qualitative representation of the field, the lack of PERTI for real resistivity estimation, the failure for the near-surface data and the enlargement of the conductive parts.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Barber, D.C., Brown, B.H., and Freeston, I.L. (1983). Imaging spatial distributions of resistivity using applied potential tomography.

Barker, R. (1992). A simple algorithm for electrical imaging of the subsurface.

Bristow, C.M. (1966). A new graphical resistivity technique for detecting air-lled cavities.

Cozzolino M., Giovanni E., Mauriello P., Desideri A., and Patella D. (2012). Resistivity tomography in the park of Pratolino at Vaglia (Florence, Italy) .

Cozzolino M., Mauriello P., and Patella D. (2014). Resistivity tomography imaging of the substratum of the Bedestan monumental complex at Nicosia, Cyprus.

Dahlin, T., Bernstone, C. and Loke, M.H. (2002). A 3D-Resistivity Investigation of a Contaminant Site at Lernacken..

Daily, W. and Owen, E. (1991). Cross-Borehole Resistivity Tomography.

Du, T. and Heinson, G. (2004). Numerical and Laboratory Investigations of Electrical Resistance Tomography for Environmental Monitoring.

Ellis, R.G., and Oldenburg D.W. (1994a). Applied geophysical inversion.

Ellis, R.G. and Oldenburg, D.W. (1994b). The Pole-Pole 3D DC-Resistivity Inverse Problem: A Conjugate Gradient Approach.

Loke, M.H. and Barker, R.D. (1996b). Practical Techniques for 3D Resistivity Surveys and Data Inversion.

Loke, M. (2013). Tutorial : 2-D and 3-D electrical imaging surveys.

Mauriello, P. and D. Patella (2009). Α data-adaptive probability-based fast ert inversion method

Noel, M., and Walker R. (1992). Imaging archaeology by electrical resistivity tomography: a preliminary study in Archaeological sciences.

Papadopoulos, N. G., Tsourlos, P., Tsokas, G. N. and Sarris, A. (2006). Two-dimensional and three-dimensional resistivity imaging in archaeological site investigation.

Papadopoulos N. (2007). Algorithm development for 3-D inversion of geoelectrical data coming from archaeological areas.82

Park, S.K., and Van, G.P. (1991). Inversion of pole-pole data for 3-D resistivity structure beneath arrays of electrodes.

Powell, H.M., Barber, D.C., and Freeston, I.L. (1987). Impedance imaging using linear electrode arrays.

Sasaki, Y. (1992). Resolution of resistivity tomography inferred from numerical simulation.

Stummer, P. (2003). New Develpments in Electrical Resistivity Imaging.

Tsourlos, P., Dittmer, J., and Szymanski, J. (1995). A study of non-linear techniques for the 2-D inversion of earth resistivity data.

Tsourlos, P. (1995). Modelling, Interpretation and Inversion of Multielectrode Resistivity Survey Data.

Xu, B., and Noel, M. (1993). On the completeness of data sets with multielectrode systems.

Yorkey, T., Webster, J., and Tompkins, W. (1987a). Comparing reconstruction methods for electrical impedance tomography.

Yorkey, T., Webster, J., and Tompkins, W. (1987b). An improved perturbation technique for electrical impedance tomography with some criticisms.

Zhou, B. and Greenhalgh, S.A. (2000). Crosshole Resistivity Tomography using Different Electrode Configuration.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.