[Εξώφυλλο]

Οστεολογική ταυτοποίηση οστών του μετακρανιακού σκελετού του γένους Mesopithecus

Χρήστος A. Πλαστήρας

Περίληψη


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την μελέτη και ταυτοποίηση οστών του μετακρανιακού σκελετού του γένους Mesopithecus Wagner που βρέθηκαν σε απολιθωματοφόρες θέσεις της κοιλάδας του Άξιου ποταμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση του υλικού της κοιλάδας του Αξιού με τις αντίστοιχες απολιθωμένες μορφές του Πικερμίου αλλά και κάποια σύγχρονα είδη κερκοπιθήκων.
Ο Mesopithecus  είναι ένα ...

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alba David M., Delson Eric, Carnevale G., Colombero S., Delfino M., Guntelli P., Pavia M., Pavia G., 2014. First joint record of Mesopithecus and cf. Macaca in the Miocene of Europe. Journal of Human Evolution 67 (2014) 1-18.

Benton M., 2005. Vertebrate Paleontology Third Edition. Blackwell Publishing.

Bonis L.de, Bouvrain G., Geraads D., Koufos G. D.,1990 New remains of Mesopithecus (Primates, Cercopithecoidea) from the Late Miocene of Macedonia (Greece), with the description of a new species. Journal of Vertebrate Paleontology 10 (4): 473-483, 1990.

Bonis L.de, Bouvrain G., Geraads D., Koufos G. D., 1997. New material of Mesopithecus ( Mammalia, Cercopithecidae) from the late Miocene of Macedonia, Greece. N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 1997 (5) 255-256 ; Stuttgart.

Delson E., 1975. Evolutionary History of the Cercopithecidae. Primate Paleobiology Contrib. Primat., vol. 5, pp. 167-217 (Karger, Basel 1975).

Halaczek B., 1972. Die Langknochen der Hinterextremitat bei simischen Primaten. Zur erlangung der philosophischen fakultat || der Universitat Zurich

Knussman R., 1967. Humerus, Ulna und Radius der Simiae. Bibliotheca Primatologica Fasc.5 Basel (Switzerland) S. Karger New York.

Kostopoulos D., 2009. The Pikermian Event: Temporal and spatial resolution of the Turolian large mammal fauna in SE Europe. Palaeogeoraphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology 274 (2009) 82-95.

Koufos G. D. , 1990 . The hipparion of the lower Axios valley ( Macedonia, Greece). Implications for the neogene stratigraphy and the evolution of hipparions. European Neogene Mammal Chronology. New York, Plenum Press.

Koufos G. D., Spassov N., Kovatchev D., 2003. Study of Mesopithecus (Primates, Cercopithecidae) from the late Miocene of Bulgaria. Palaeontographica Beitrage zur naturgeschichte der vorzeit. Abt. A: Palaozoologie-Stratigraphie Band 269.

Koufos G. D., 2006. The Late Miocene vertebrate locality of Perivolaki, Thessaly, Greece. Palaeontographica, Abt. A, 276:23-37.

Koufos G. D., 2006. The neogene mammal localeities of Greece : Faunas, chronology and Biostratigraphy.Hellenic Journal of Geosciences, vol.41, p. 183-214.

Koufos G.D., 2009a. The Neogene cercopithecids (Mammalia, Primates) of Greece. Geodiversitas 31 (4): 817-850.

Koufos G. D., 2009b. The genus Mesopithecus (Primates, Cercopithecidae) in the late Miocene of Greece. Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 48 (2), 2009, 157-166.

Koufos G. D., 2013. Fossil Mammals of Asia. Neogene Biostratigraphy and Chronology. Chapter 28, Neogene Mammal Biostratigraphy and Chronology of Greece. Columbia University Press.

Nina G. Jablonski, Denise F. Su, Lawrence J. Flynn, Xueping Ji, Chenglong Deng, Jay Kelley, Yuguang Zhang, Jiyun Yin, Youshan You & Xin Yang (2014) The site of Shuitangba (Yunnan, China) preserves a unique, terminal Miocene fauna, Journal of Vertebrate Paleontology, 34:5, 1251-1257

Tsoukala Ε., Bartsiokas Α., 2008. New Mesopithecus pentelicus specimens from Kryopigi, Macedonia, Greece. Journal of Human Evolution 54 (2008) 448-451.

White D., Black T., Folkens A., 2012. Human Osteoloy Third Edition Elsevier Academic press.

Zapfe H., 1991. Mesopithecus pentelicus Wagner aus dem Turolien von Pikermi bei Athen, Odontologie und Osteologie ( Eine Dokumentation).Neue Denkschriften des naturhistorischen museums in wien. 5.band .

Youlatos D., 2003. Calcaneal features of the Greek Miocene primate Mesopithecus pentelicus ( Ceropiethcoidea : Colobinae). Geobios 36 (2003) 229-239.

Βλάχου Θ., 2013. Παλαιοντολογική , Βιοστρωματογραφική και παλαιοοικολογική μελέτη των ιππάριων του ελλαδικού χώρου. Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.

Κονιδάρης Γ., 2013. Παλαιοντολογική και Βιοστρωματογραφική μελέτη των προβοσκιδωτών του Νεογενούς της Ελλάδος. Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.