[Εξώφυλλο]

Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Κύπρου = Industrial minerals and rocks of Cyprus

Αυγερινός Χαράλαμπος Πιτσιλλής

Περίληψη


Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου μιας χώρας είναι το βασικό οικονομικό και κοινωνικό της προτέρημα, έτσι και στην Κύπρο η ύπαρξη πλούσιας γεωλογικής ιστορίαςοδήγησε στηνεξόρυξηκαι εκμετάλλευση των μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών της. Η Κύπροςείναι νησί της ανατολικής Μεσογείου, αναδύθηκε κατά το αλπικό ορογενές καιχωρίζεται γεωλογικά σε τέσσερις ζώνες. Πρώτη, η ζώνη Πενταδακτύλου, είναι η βορειότερη ζώνη του νησιού και αποτελείται από ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, δολομίτες, μάρμαρα και από αυτόχθονα θαλάσσια ιζήματα. Δεύτερη,η ζώνη Τροόδους, είναι το κεντρικό τμήμα και αποτελείτον πυρήνα της Κύπρου, με το οφιολιθικό σύμπλεγμα και τα συνοδάιζήματά της. Τρίτη, η ζώνη Μαμωνίων, που αποτελείται από ηφαιστειακά, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα και τέταρτη η ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων, με εβαποριτικά, νηριτικά και ασβεστολιθικά πετρώματα. Το νησί λόγω της οφιολιθικής σειράς του, παρουσιάζει αποθέματα χρωμίτη, αμιάντου και σουλφιδίων τα οποία και βρίσκονται υπό εκμετάλλευση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εκτός απόμεταλλεύματα, η Κύπρος, λόγω της έντονης χημικής ιζηματογένεσης και του τρόπου δημιουργίας της,εμφανίζει και σημαντικά κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματατου νησιού που εξορύσσονται,εξαιρώντας τον αμίαντο, για τον οποίο έχειπλέον απαγορευτεί η χρήση του,είναιο μπεντονίτης, η γύψος, ο ασβεστόλιθος και οι ανόργανες φυσικές χρωστικές με σημαντικότερες την ώχρα, την ούμβρα και το φαιόχρωμα.Η θεματολογία της διπλωματικής αυτης εργασίας έχει επικεντρώνεταιστο να παρουσιάσειτον τρόπο δημιουργίας των ορυκτών αυτών, τις συστάσεις και ιδιότητές τους, τον τρόπο εξόρυξης και βιομηχανικής επεξεργασίας, αλλά και τις χρήσεις τους στην βιομηχανία και γενικότερα στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

Since ancient times up until present day, the exploitation of natural resources of a country is the basic economic and social advantage. In this manner, the existence of a rich geological history in Cyprus, led to the mining and exploitation of natural metallic and non-metallic minerals. Cyprus is an island in the Eastern Mediterranean Sea, which emerged during the alpine orogeny and geologically is divided into four zones. The first zone is that of Pentadaktylos, which is the northerner zone of the island and it consists of re-crystallized limestones, dolomites, marbles and in situ marine sediments. The second zone is that of Troodos, which is the central part and constitutes the core of Cyprus with its ophiolithic complex and its associated sediments. The third is the zone of Mamonia, which consists of volcanic, sedimentary and metamorphic rocks and lastly the fourth zone is that of allochthonous sedimentary rocks, evaporites, unsorted or non-resident rocks and limestone rocks. Because of the ophiolite series, the island has deposits of mixed sulphides, chromite and asbestos, which have been exploited from ancient times to the present day. Apart from ores, due to the intense chemical sedimentation and the way it was created, Cyprus also has significant deposits of industrial minerals and rocks. These industrial minerals and rocks of the island that are being mined, apart from asbestos which its use has now been banned, are bentonite, gypsum, limestone and inorganic natural pigments, most of which are ochre, umber and tera verde. This thesis aims to present the way by which these minerals are created, their composition and properties, the way of extraction and industrial processing, as well as their uses in the industry and more generally in the everyday life of humans.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


W. Russel Alexander, 2013. Beutonite analogue research related to

geological disposal of radioactive waste. Current status and future outlook. Swiss Journal of geosciences pages 108,101-110,2013.

Robert.C.Evic.I.D.M.Anderson, 1995. Sediment fluxes and varve formation in Sauta. Barbara Basin offshore California geology 23(12),1083-1086,1995.

Paul Stanley Bognall,Bongall, 1960. Wrench faulting in Cyprus. The journal of Chicago geology 73(3), 327-345, 1960.

K. Douglas Nelson, A.G. Jones Etol, 1996. Partially molteu middle crust beneath southern Tibet synthesis of project INDEPTH results science 274(5293), 1684-1688, 1996.

Milos Kuzart, 1984. Industrial minerals support economic geology in globalized world. Society for geology applied mineral deposits SGA News 1-6,2001.

JB Knight, SRM….JK M…1998. The relationship between placer glod particle shape, rimming and distance of Fluvial transport as exemplified Distric, Yukon Territory, Canada Economic geology 94(5),635-648, 1998

Robert L Folk,1959 practical petrographic classification of limestone AAPG Bulettin 43(1),1-38,1959.

Paul T. Robinson, W.M.Gass,1960. Volcanic glass compositions of the scientific examination of paW. Russel Alexander, 2013. Beutonite analogue research related to

geological disposal of radioactive waste. Current status and future outlook. Swiss Journal of geosciences pages 108,101-110,2013.

Robert.C.Evic.I.D.M.Anderson, 1995. Sediment fluxes and varve formation in Sauta. Barbara Basin offshore California geology 23(12),1083-1086,1995.

Paul Stanley Bognall,Bongall, 1960. Wrench faulting in Cyprus. The journal of Chicago geology 73(3), 327-345, 1960.

K. Douglas Nelson, A.G. Jones Etol, 1996. Partially molteu middle crust beneath southern Tibet synthesis of project INDEPTH results science 274(5293), 1684-1688, 1996.

Milos Kuzart, 1984. Industrial minerals support economic geology in globalized world. Society for geology applied mineral deposits SGA News 1-6,2001.

JB Knight, SRM….JK M…1998. The relationship between placer glod particle shape, rimming and distance of Fluvial transport as exemplified Distric, Yukon Territory, Canada Economic geology 94(5),635-648, 1998

Robert L Folk,1959 practical petrographic classification of limestone AAPG Bulettin 43(1),1-38,1959.

Paul T. Robinson, W.M.Gass,1960. Volcanic glass compositions of the scientific examination of paintings Nederlands Kunsthistorisch Joarbelt, Netherland yearbook for history of Art 26,1-40,1975.

Roger G. Bates, Myrl E. Beck,1969. Tectonic rolation in the Cascade rame of southen Washington geology9(4) 184-189,1969.

JG, Spray, J. Bebien, Bignon, 1982. Age constraints on the igneous and metauorphic evolution of the Hellenic-Dinaric ophiolites, geological society, London, Special publication 17(1), 619-627, 1982.

S. Budavari, Maryadel J O’ Neil et. Al, 1989. The merck index. Merck 11,2330-2331, 1989.

Andrew Hurst, T. E. Doll, 1986. The implications of olay mineralogy to palacoclimate and prorenance during the Jurassic in NE Scotland. Scottish Journal of geology 21(2) 143-160,1986.

G Logaly, 1989. Principles of flow of Kaolin and bentonite dispersions. Applied clay science 4(2), 105-123, 1989.

James R. Lemen, T. Shimizu, L…1994. Morphology of active region transient brighteuings with the Yohkon soft x-ray telescope. The Astrophysical Journal 422,906-911,1994.

Mohammed Nawasresh, Younes Aloman, 2005. Activation of Jordanian ore Beutonite by sodium carbonates Journal of minerals and materials characterization and engineering. 2005.

Ernest H. Nickel, 1995. Definition of a mineral. Minerological magazine 59(4)68-71, 76-77, 1995.

B.J. Pigg, 1994, The uses of chrysotile. The Annalsof occupational hygiene 38(4) 453-8, 408, 1994.

John Holland Rose, 1916, The development of the European nations, 1870-1914. Library of Alexandria, 1916

Ch Sargeutis, K.G., A. Travlos et al…,2006. Simple method for the fabrication of high dielectric constaut metal-oxide-semiconductor capacitor embedded with PL nanoparticles. Applied physics letter 88(7), 073106, 2006.

Hanspecter Schreier, 1989. Asbestos in the natural environment. Elserier,1989.

Thomas Kelly, Grecia M….et al 2005. Historical statistics for mineral and material commodities in the United States. Data Series, 2005.

Athanasios Valavanidis, Thomais Vlachogiannis, 2016. Engineered nanomaterials for pharmaceutical and biomedical products new trends, benefits and opportunities. Pharmaceutical Bioprosessing 4(1), 13-24, 2016.

John K. Warren, 2006. Evaporites sediments, resources and hydrocarlons springer science & Business media, 2006.

Sigmund, F. Wanger, 1986, New method for detecting rhammolipids excreted by pseudomonas species during growth on mineral agar. Biotechnology Techniques 5(4) 265-268, 1986.

Jonathan S. Y., William, T. F. Y. Weiss,2001. Generalized belief propagation advances in neural information processing systems, 689-695, 2001.

Oliver Dickinson, 1994. The Aegean Bronze Age. Cambridge University Press 1999 Senior Lecturer oh History and Archaeology at the Durham University Pages:35-50, 53-61, 63-82, 83-147, 277-358, 1994.

Hours Francis,Ques sais-je? Les civilisations du Paléolithique 1997 Puf Pages: 12-192, 1997.

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES Mineral Status and Future Opportunity, Βentonite, By Dr. Mohammed Nawasreh ,Assisted By Dr. Younes Al Omari

The History of Gypsum, March 1985 by Construction Dimensions

CYPRUS EVAPORITES by Theodoulos M. Pantazis, Geological Survey Department, Nicosia, Cyprus

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Γιδαράκος, Ε. (2006), Επικίνδυνα απόβλητα:Διαχείρηση,Επεξεργασία,Διάθεση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.

ΚΛΑΡΚ ΓΚΡΑΧΑΜ-ΠΑΙΓΚΟΤ ΣΤΙΟΥΑΡΤ, ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 1961, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ Σελίδες:20-150-151-180-300-311-390.

Συλλογικό Έργο, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ-ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ.1996- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ

Σελίδες: 30-45, 60-80-90-120-159-190-250-311-390-456-500-630.

Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία 2002) βιβλίο που εκδόθηκε απο το τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ιωάννης Τετόρος. (2014), Χημική επεξεργασία χρυσολιτικού αμιάντου με οργανικά οξέα και ανάκτηση των παραπροιόντων. Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος.

Α. Καλαμαράς, (2007). Φασματοσκοπικές Τεχνικές FTIR και EELS: Βασικές αρχές και εφαρμογές στην ετρογενή κατάλυση. Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Κύπρου,Τμήμα Χημείας.

Κουσαΐτη, Α. (2012), Υδροθερμική επεξεργασία αμιαντούχων αποβλήτων με σκοπό τη χρήση αυτών στην προσρόφηση πετρελαϊκών ρύπων. Πτυχιακή εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα μηχανικών ορυκτών πόρων.

Αντώνης Νικολάου (2009) , “Η επικινδυνότητα του αμιάντου: Ιστορικό – Νομοθεσία – Διερεύνηση σε εργασιακό περιβάλλον” Διπλωματική εργασία ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας.

Μάρκου Σταματία (2007), Επαγγελματική έκθεση στον Αμίαντο Παρατηρήσεις κατά την τελευταία 25ετία σε εργοστάσιο αµιαντοτσιµέντου. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής.

Γαϊτάνη Άννα (2012) Πεδία εφαρµογής και µέθοδοι κατεργασίας Ελληνικών κοιτασµάτων Γύψου. Μεταπτυχιακή εργασία, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Περιβάλλοντος.

Παναγόπουλος Γεώργιος(2007), Προτάσεις γεωτρητικού προγράμματος σε ενεργό λατομικό χώρο με χρήση χωρικών γεωλογικών στοιχείων, Μεταπτυχιακή διατριβή.Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας.

Νικολαϊδης Νικόλας, (2011), Αξιολόγηση πιοτικών χαρακτηριστικών ασβεστολιθικών πετρωμάτων της Κύπρου ως προς την καταλληλότητα τους για παραγωγή υδραυλικής ασβέστου. Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα μηχανικών ορυκτών πόρων.

Αργυρίου Ιωακείμ Εκπαιδευτικός Διπλωματική εργασία , Χημικός, M.Sc,

Βαρέλλα Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,

Νίκος Εκπαιδευτικός ΔΕ, Χημικός (2004), Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας.

Χρυσή Η. Αποστολάκη (2005), Μελέτη Ρωμαϊκών κονιαμάτων και χρωστικών τοιχογραφιών από την Αρχαία Κόρινθο.Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (2007), ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

Βρεκουλάκης, Περδικάτσης (2005 ) Χρώματα και φάρμακα στην ελληνική αρχαιότητα: Εφαρμογές και προέλευση επίλεκτων πρώτων υλών. Διπλωματική εργασία, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Συνέντευξη από τον αξιότιμο κ. Νικόλα Γεωργίου ο οποίος είναι ο υπεύθυνος γεωλόγος του μεταλλείου στη περιοχή Σκουριώτισσα στην Κύπρο.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.