[Εξώφυλλο]

Μορφολογική και βιομετρική καταγραφή.αποτύπωση κρανίου αιλουροειδούς από τη θέση Δαφνερό 3 (DFN 3) του κάτω πλειστόκαινου.

Άννα Ιωάννης Σαββίδου

Περίληψη


Το υλικό που μελετάται στη συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από ένα κρανίο το οποίο έχει βρεθεί στην απολιθωματοφόρο θέση Δαφνερό 3 της λεκάνης των Γρεβεννών. Το δείγμα αναγνωρίστηκε ως ένα κρανίο μαχαιρόδοντα κυρίως λόγω του υπερανεπτυγμένου άνω κυνόδοντα που εμφανίζεται. Οι μαχαιρόδοντες αποτελούσαν οργανισμούς που άνηκαν στην οικογένεια των αιλουροειδών με βασικό χαρακτηριστικό τους υπερανεπτυγμένους άνω κυνόδοντες που θύμιζαν μαχαίρι. Στην εργασία γίνεται μια περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του κρανίου ενώ πραγματοποιούνται ορισμένες μετρήσεις όπου είναι δυνατό. Επιπλέον γίνεται σύγκριση με κάποια γένη μαχαιροδόντων του Ευρωπαϊκού χώρου, κυριότερες οικομορφές των οποίων αποτελούν το Homotherium και το Megantereon, ώστε να εντοπιστούν ομοιότητες με σκοπό την τελική αναγνώριση του κρανίου. Με βάση τα μορφολογικά και μετρικά χαρακτηριστκά του κρανίου DFN3-152 και τις συγκρίσεις με άλλα δείγματα του ευρωπαϊκού χώρου, αυτό κατατάσσεται στο γένος Homotherium, ενώ ο προσδιορισμός του είδους παραμένει ανοικτός, κυρίως λόγω της ασυμφωνίας των ερευνητών όσον αφορά την συστηματική των ειδών του γένους.

In this paper a carnivore skull found in the Dafnero – 3 fossil site in Grevenna basin has been studied. The skull can be identified as a saber-toothed felid mainly due to its extremely elongated upper canine that was similar to the shape of a knife. Saber-tooths or Machairodontinae, were an extinct subfamily that belonged to the Felidae family. Moreover the morphological characteristics of the skull are described and measurements are taken when possible. A comparison is made between the DFN skull and several machairodontin species found in Europe. The comparison is mostly between the two main European ecomorphs, that is of Homotherium and Megantereon. According to the morphological and
metrical comparison of DFN3-152 it is identified as a Homotherium. However the identification of the species was not possible and remains open mainly due to the conflicted opinions of the researchers as far as the species taxonomy of Homotherium is concerned.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anton M., Galobart A. & Turner A. (2005) Co-existance of scimitar-toothed cats, lions and hominins in the European Pleistocene. Implications of the post-cranial anatomy of Homotherium latidens (Owen) for comparative palaeoecology Quaternary Science Reviews 24: 1287-1301

Anton M., Salesa M. J., Morales J. & Turner A. (2004) First known complete skulls of the schimitar-toothed cat Machairodus aphanistus (Felidae, Carnivora) from the Spanish Late Miocene site of Batallones – 1. Journal of Vertebrate Paleontology 24(4): 957-969

Antón M., Salesa M. J. & Siliceo G. (2013) Machairodont adaptations and affinities of the Holarctic late Miocene homotherin Machairodus (Mammalia, Carnivora, Felidae): The case of Machairodus catocopis Cope, 1887, Journal of Vertebrate Paleontology, 33(5): 1202-1213

Barnett R. (2013) An inventory of British remains of Homotherium (Mammalia, Carnivora, Felidae), with special reference to the material from Kent’s Cavern. Geobios 47: 19-29

Christiansen P. (2007) Comparative bite forces and canine bending strength in feline and sabertooth felids: Ιmplications for predatory ecology. Zoological Journal of the Linnean Society, 151: 423-437

Christiansen P. (2008) Evolution of Skull and Mandible in Cats (Carnivora: Felidae) PLoS ONE 3(7): e2807. doi:10.1371/journal.pone.0002807

Christiansen P. (2013) Phylogeny of the sabertoothed felids (Carnivora: Felidae: Machairodontinae) Cladistics 29: 543-559

Christiansen P. & Adolfssen J.S. (2007) Osteology and ecology of Megantereon cultridens SE311 (Mammalia; Felidae; Machairodontinae), a saberecat from the Late Pliocene – Early Pleistocene of Seneze, France Zoological Journey of the Linnean Society 151(4): 833-884

Deng T., Zhang Y. X., Tseng Z. J. & Hou S.K. (2016) A skull of Machairodus horribilis and new evidence for gigantism as a mode of mosaic evolution in machairodonts (Felidae, Carnivora) Vertebrata PalAsiatica 10: 302-318

Ferriere J, Chanier F., Reynaud J., Pavlopoulos A., Ditbanjong P. & Coutand I. (2013) Evolution of the Mesohellenic Basin (Greece): a synthesis. In: (Ed.) Emmanuel Skourtsos, The Geology of Greece - Part II, Journal of the Virtual Explorer, Electronic Edition, ISSN 1441-8142, volume 45, paper 1

Galobart A., Pons-Moya J., Anton M. & Maroto J. (2003) Description del material de Homotherium latidens (Owen) de los yacimientos del Pleistoceno inferior de Incarcal (Girona, NE de la Peninsula Iberica). Paleontologia I Evolucio 34: 99-141

Garrido G. & Arribas A. (2008), Generalidades sobre los carnivoros del Villafranquiense superior en relacion con el registro fosil de Fonelas P-1. Vertebrados del Plioceno superior terminal en el suroeste de Europa: Fonelas P-1 y el Proyecto Fonelas. 10: 85-146

Hooijdonk K. (2006) De Sabeltankatten Homotherium en Megantereon (Felidae, Carnivora) van de Plio-Pleistocene site van Seneze (Haute, Loire, Fr.) Cranium 23: 25-38

Kostopoulos D. S. & Athanassiou A. (2005) In the shadow of Bovids: Suids, Cervids and Giraffids from the Plio-Pleistocene of Grecce. Quaternaire hors-série 202813 01160(2): 179-190

Kostopoulos D.S., Guy F., Kynigopoulou Z., Koufos G. D., Valentin X. & Merceron G. (2018) A 2 Ma old baboon-like monkey from Northern Greece and new evidence to support the Paradolichopithecus – Procynocephalus synonymy (Primates: Cercopithecidae). Journal of Human Evolution 121: 178-192

Koufos G.D. (2001) The Villafranchian mammalian faunas and biochronology of Greece. Bollettino della Societa Paleontologica Italiana 40(2): 217-223

Koufos G.D. (2014) The Villafranchian carnivoran guild of Greece: implications for the fauna, biochronology and paleoecology. Integrative Zoology 9: 444-460

Koufos G.D., Kostopoulos D.S. & Koliadimou K.K. (1991) A new mammalian locality in the Villafranchian of Western Macedonia (Greece). Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie II 313(7): 831-836

Martinez-Navarro B. & Palmqvist P. (1995) Presence of the African Saber-toothed Felid Megantereon whitei (Broom, 1937) (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) in Apollonia-1 (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece). Journal of Archaeological Science 23: 869-872

Meachen-Samuels J. & Van Valkenburgh B. (2008) Craniodental indicators of prey size preference in the Felidae. Biological Journal of the Linnean Society, 96: 784-799

Monescillo M F. G., Salesa M. J., Antón M., Siliceo G. & Morales J. (2014) Machairodus aphanistus (Felidae, Machairodontinae, Homotherini) from the late Miocene (Vallesian, MN 10) site of Batallones-3 (Torrejón de Velasco, Madrid, Spain), Journal of Vertebrate Paleontology, 34: 699-709

Palmqvist P., Grocke D. R., Arribas A. & Farrina R. A. (2003) Palaeoecological reconstruction of a lower Pleistocene large mammal community using biogeochemical (δ13C, δ15N, δ18Ο, Sr: Zn) and ecomorphological approaches Paleobiology 29(2): 205-229

Palmqvist P., Martinez – Navarro B., Turner A., Torregrosa V. & Perez J.A. (2007) A re-evaluation of the diversity of Megantereon (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) and the problem of the species identification in extinct carnivores Journal of Vertebrate Paleotology 27(1): 160-175

Reumer J.F.W., Rook L., Van Der Borg K., Post K., Mol D. & De Vos J. (2003) Late Pleistocene Survival of the saber-toothed cat Homotherium in Northwestern Europe. Journal of Vertebrate Paleontology 23(1): 260-262

Sardella R. & Iurino D.A. (2011) The early and middle Pleistocene Sabertoothed Cats in Europe: Taxonomy, biochronology and paleoecology. ll Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 24: 170-171

Sardella R., Iurino D.A. (2012) The latest Early Pleistocene sabertoothed cat Homotherium (Felidae, Mammalia) from Monte Peglia (Umbria, Central Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 51(1): 15-22

Sardella R., Petrucci M. & Rook L. (2008) The African species Megantereon whitei from the Early Pleistocene of Monte Argentario (South Tuscany, Central Italy). C. R. Palevol 7: 601-606

Serangeli J., Starkovich B.M., Van Kolfschoten T. & Verheijen I. (2015) The European saber-toothed cat (Homotherium latidens) found in the “Spear Horizon” at Schoningen (Germany) Journal of Human Evolution 89: 172-180

Turner A. & Anton M. (1997) The Big Cats and Their Fossil Relatives Columbia University Press, New York

Van Valkenburgh B., Hayward M. W., Ripple W. J., Meloro C. & Roth V. L. (2015) The Impact of large terrestrial carnivores on Pleistocene ecosystems. PNAS 113(4): 862-867

Werdelin L. & Sardella R. (2006) The Homotherium from Langebaanweg, South Africa and the origin of Homotherium. Palaeontographica Abteilung 277: 123-130

Zhu M., Schubert B.W., Liu J., Wallace S.C. (2014) A new record of the saber-toothed cat Megantereon (Felidae, Machairodontinae) from an Early Pleistocene Gigantopithecus fauna, Yanliang Cave, Fusui, Guangxi, South China. Quaternary International 354: 100-109.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Κωστόπουλος Δ., (1996) Τα αρτιοδάκτυλα του Πλειο-Πλειστοκαίνου της Μακεδονίας. Συστηματική – Παλαιοοικολογία – Βιοχρονολογία – Βιοστρωματογραφία. Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Μουντράκης, Δ. (2010) Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη ΕΚΔΟΣΕΙΣ University Studio Press

Κωστόπουλος Δ. Σ. & Κουφός Γ. Δ. (2015) Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου: Χορδωτά Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.