[Εξώφυλλο]

Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρομάτων = Analysis and prospects of greek industrial mineral and rocks.

Αποστολία Δημήτριος Χατζηβρέττα

Περίληψη


Η Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων γεωτεκτονικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί μια πλουτοπαραγωγική χώρα με σημαντικά αποθέματα ΟΠΥ. Εξορύσσονται μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων όπως μπεντονίτη, περλίτη, μαγνησίτη κ.ά. Τα ΒΟΠ χάρις στις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες βρίσκουν εφαρμογή σε μια πληθώρα βιομηχανιών (τσιμεντοβιομηχανία, χαρτοβιομηχανία κ.ά.), καθώς και στη προστασία του περιβάλλοντος. Ένα μικρό ποσοστό της παραγωγής καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται στο εξωτερικό. Αν και η χώρα παρουσιάζει διακυμάνσεις στη παραγωγική δραστηριότητα, αναμένεται προοδευτικά η ανάπτυξη στην εξορυκτική βιομηχανία παρά τις δυσκολίες που αυτή εμφανίζει.

Due to its unique geotectonic characteristics and position, Greece is a rich production country in many mineral raw materials. Large quantities of industrial minerals and rocks such as bentonite, perlite, magnesite etc. are mined. Due to their unique physical and chemical properties, industrial minerals and rocks are used in a variety of industries (cement industry, paper industry, etc.), as well as in environmental protection. Only a small amount of the production covers domestic needs, while the rest is exported abroad. Although the country is experiencing fluctuations in productive activity, growth in the mining industry is progressively expected despite the difficulties it presents.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Christidis G. 1992. Origin, physical and chemical properties of the bentonite deposits from the Aegean Islands of Milos, Kimolos and Chios, Greece. Ph.D Thesis, Univ Leicester,UK.

Sikalidis C., Kassoli-Fournaraki A. & Filippidis A. 1997. Feldspars from the Paranesti Pegmatite Veins (NE Greece) for the Ceramic and Glass Industry.

Virta R., Lorenz W. & Regueiro M. 1994. Industrial minerals and rocks: classification of end uses.

Ελληνική

Αλεξοπούλου, Κ., Γαλάνη, Δ., & Θεοδωράκη, Ε., 2015. Η οικονομική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας.

Γεωργιάδης Γ. 2003. Τα ορυκτά στη ζωή μας. Χρηστικότητα, Περιβάλλον, Προβλήματα. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα.

Κοσιάρης Γ. & Μιχαήλ Κ. 1995. Έρευνα για εντοπισμό βιομηχανικών ορυκτών στις Τριτογενείς λεκάνες της Θράκης. Έκθεση ΙΓΜΕ, Αθήνα.

Κράββας Χ. 1999. Γεωλογική-κοιτασματολογική έρευνα για την αξιοποίηση του χαλαζιοαστριούχου κοιτάσματος της περιοχής Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής. Έκθεση ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη.

Μηνόπουλος Π. 1990. Γεωλογική κοιτασματολογική μελέτη τάλκη Άρνισσας (υποπεριοχή Δροσιάς) Ν. Πέλλας. Έκθεση ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη.

Νταμπίτζιας Σ. & Κουγκούλης Χ. 1994. Το κοίτασμα τάλκη-βερμικουλίτη στο σερπεντινιτικό σώμα Τ6 περιοχής Ασκού Θεσσαλονίκης.

Παπαδόπουλος Χ. & Θεοδωρούδης Α. 1994. Έρευνα για αστρίους σε πηγματίτες-γρανίτες στη Μακεδονική κρυσταλλική μάζα. Πρόδρομα αποτελέσματα. Έκθεση ΙΓΜΕ, Θεσσαλονίκη.

Πασσά, Κ.Σ., 2007. Βιομηχανικά ορυκτά για περιβαλλοντικές χρήσεις: μελέτη φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του Περλίτη της νήσου Μήλου (Doctoral dissertation).

Τσιραμπίδης, A., 2005. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/europeanStatistics.html

https://www.sme.gr/

https://www.orykta.gr/

http://www.oryktosploutos.net/

http://www.geo.auth.gr/

http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/blog-post_25.html

http://www.paver.gr/texnika-arthra/110-mpetonitis

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2073319/theFile/2073322

https://www.wikipedia.org/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.