[Εξώφυλλο]

Διεξαγωγή καταγραφών πολφού σε ερευνητικές γεωτρήσεις μεγάλου βάθους - Conduct of logging during research drilling of deep wells.

Θεόδωρος Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση των εργασιών που διεξάγονται από γεωλόγους στον τομέα των καταγραφών πολφού σε ερευνητικές γεωτρήσεις μεγάλου βάθους.
Αρχικά περιγράφονται τα βασικά τμήματα του γεωτρητικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στης ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων και οι λειτουργίες που αυτά διεξάγουν.
Έπειτα αναλύονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας αερίων και θρυμμάτων καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού του χρόνου υστέρησης (Lag Time). Επίσης περιγράφεται η σημασία του χρόνου υστέρησης για την ορθή κατανόηση των σχηματισμών και η προέλευση αυτού.
Στην συνέχεια περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης των αερίων που εξάγονται από την γεώτρηση και η αρχή λειτουργίας αυτών.
Τέλος ακολουθεί η ανάλυση των θρυμμάτων που εξάγονται από την γεώτρηση. Συγκεκριμένα αναλύεται η περιγραφή των θρυμμάτων από τον γεωλόγο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, οι μέθοδοι εντοπισμού υδρογονανθράκων στα θρύμματα*, η σημασία του πορώδους και της διαπερατότητας* στον ταμιευτήρα* και τελικώς περιγράφονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση των θρυμμάτων.
Η παρούσα εργασία δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει πλήρη οδηγό για την διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφει αλλά κύριος στόχος της είναι η κατανόηση από τον αναγνώστη των μεθόδων και των τεχνικών που διεξάγονται, η αρχή λειτουργίας αυτών, καθώς και οι πληροφορίες που αυτές παρέχουν.
Λέξεις Κλειδιά : Καταγραφές Πολφού, Υδρογονάνθρακες, Ερευνιτικές Γεωτρίσεις, Χρόνος Υστέρισης.

The field of mud logging is an integral part of the search for hydrocarbons as it provides a plethora of information regarding the conditions and geological structures present at drilling depth. The samples and data gathered during the drilling procedures are recorded and analyzed in specialized mud logging cabins. The retrieval and handling of these samples are of major importance as in many cases they are the only viable method of data gathering.
Due to the major financial expenses needed for conducting an exploratory well, a mud logging company is placed under high standards and has minimal room for errors. Therefore a plethora of methods, equipment, and procedures have been developed to extract the maximum amount of information with the highest possible reliability.
This study intends to be an in-depth guide to mud logging procedures for readers with a basic understanding of geology. However, all subjects found in it are analyzed in such a way that they should be understandable by readers without prior geological knowledge.
For the reader to understand the role of mud logging in the search for hydrocarbons, this study describes the basic equipment used by the drilling rig, the methods of sample collection and analysis as well as the information gathered by these methods and the principles they are based on. Also included are the problems that arise during these procedures such as issues of lag time calculation and sample evaluation as well as the methods by which they are resolved.
In conclusion, this thesis is aimed for readers with limited knowledge in the field of mud logging and intends to present a fully-fledged image of the field while avoiding going to such depths that would characterize it as a manual.
Key Words : Mud Logging, Hydrocarbons, Research Drilling, Lag Time.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Peter Alblard, Chris Bell et al. Schlumberger Oil Field Review, The Expanding Role of Mud Logging (2012). (Σελ. 24-41).

PETRO-Services. Basic Mud Logging Guide, V2.0.

INTERNATIONAL LOGGING, INC. Basic Mud Logging Manual, Version 1.0.0. (2001).

Sperry-Sun Drilling Services. Basic Mud Logging (2002).

Hongyuan Qiu, Jianming Yang, Stephen Butt, Jinghan Zhong

Journal of sound and Vibration, Investigation on random vibration of a drill string (2017).

Swanson R. G. Sample Examination Manual, Shell Oil Company, The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, USA (2014)

Bhagwan Sahay. Petroleum Exploration and Exploitation Practices. Allied Publishers Ltd., New Delhi (2001).

Baker Hughes INTEQ. Surface Logging Systems Training Guide, Houston, Texas, USA (1996).

John Dolson. Understanding Oil and Gas Shows and Seals in the Search for Hydrocarbons. Κεφάλαιο 3. Springer International Publishing Switzerland (2016). (Σελ. 91-141).

Ελληνική Βιβλιογραφία.

Ανδρέας Γεωργακόπουλος. Κοιτασματολογία Πετρελαίου (Σελ. 265-386)

Περικλής Δ. Ακρίβος. Αντώνης Γ. Χατζηδημητρίου. Στοιχεία Γενικής Χημείας Θεωρία και Πειράματα, Εκδόσεις Ζήτη (2012) ISBN 978-960-456-333-3. (Σελ. 185-187)

Ανανίας Τσιραμπίδης. Ιζηματογενή Πετρώματα, Εκδόσεις Γιαχούδη (2008) ISBN 978-960-6700-22-4. (Σελ. 47,49-52)

Αντώνιος Ψιλοβίκος. Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα (2010) ISBN 978-960-418-253-4.

(Σελ. 44-46, 59-63)

Διαδικτυακές Πηγές.

petrowiki.org https://petrowiki.org/index.php?title=Cuttings_analysis_during_mud_logging&oldid=48193 (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

petrowiki.org https://petrowiki.org/index.php?title=Hydrocarbon_analysis_during_mud_logging&oldid=48195 (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

petrowiki.org https://www.petrowiki.org/index.php?title=PEH:Mud_Logging&oldid=53427 (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Κατασκευαστής Γεωλογικού Εξοπλισμού: Hejian Deris Petroleum Drilling Equipment Co., Ltd https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1KJP1lnmWBKNjSZFBq6xxUFXaC/12-1-4-inch-1308-cutters-5.jpg (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Κατασκευαστής Γεωλογικού Εξοπλισμού: Hejian Deris Petroleum Drilling Equipment Co., Ltd https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1c5hAXrys3KVjSZFnq6xFzpXa7/sealed-bearing-IADC-637-tricone-bit-supplier.jpg (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Κατασκευαστής Γεωλογικού Εξοπλισμού: Hejian Deris Petroleum Drilling Equipment Co., Ltd https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1.yR3mLuSBuNkHFqDq6xfhVXaL/2-7-8-flush-joint-water-well.jpg (Τελευταία πρόσβαση 23/10/2019)

Κατασκευαστής Γεωλογικού Εξοπλισμού: Hejian Deris Petroleum Drilling Equipment Co., Ltd https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1ewCmllnTBKNjSZPfq6zf1XXaW/non-magnetic-drill-collar.jpg (Τελευταία πρόσβαση 23/10/2019)

Κατασκευαστής Συστημάτων Top Drive: National Oilwell Varco Top Drive Technologies Brochure.pdf (2018) https://www.nov.com/-/media/nov/files/products/rig/rig-equipment/top-drive-systems/top-drive-technologies-brochure.pdf (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

drillingfluid.org https://drillingfluid.org/wp-content/uploads/2015/11/figure7.3.shale-shaker-with-back-tank.png (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Shaanxi Aipu Solids Control Co., Ltd https://www.aipusolidcontrol.com/uploadfile/2017/0123/20170123054855772.jpg (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Shaanxi Aipu Solids Control Co., Ltd https://www.aipusolidcontrol.com/uploadfile/2017/0123/20170123055036998.jpg (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Worldwide Oilfield Machine, Inc. BOP-August-2018-1.pdf (2018) https://www.womusa.com/wp-womusa/wp-content/uploads/BOP-August-2018-1.pdf (Τελευταία πρόσβαση 14/10/2019)

Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Wentworth_scale.png/800px-Wentworth_scale.png (Τελευταία πρόσβαση 23/10/2019)

Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Drill_cuttings_-_Annotated_-_2004.jpg/1024px-Drill_cuttings_-_Annotated_-_2004.jpg (Τελευταία πρόσβαση 23/10/2019)

petrowiki.org https://www.petrowiki.org/index.php?title=Mud_logging&oldid=47983 (Τελευταία πρόσβαση 19/10/2019)

Wikipedia https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Annulus_(well)&oldid=866973267 (Τελευταία πρόσβαση 15/10/2019)

Petrowiki.org https://petrowiki.org/images/2/24/Vol5_Page_0364_Image_0001.png (Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)

Petrowiki.org https://petrowiki.org/images/8/85/Vol5_Page_0364_Image_0002.png (Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)

Petrowiki.org https://petrowiki.org/images/5/5f/Vol5_Page_0365_Image_0001.png (Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)

Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Wentworth_scale.png (Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)

Árpád Dávid 2011 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_mineralogy_Da/ch01s12.html (Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)

OESIS, Oxford Earth Sciences Image Store https://www.earth.ox.ac.uk/~oesis/micro/#sedimentary (Τελευταία πρόσβαση 23/10/2019)

Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f5/Well_sorted_vs_poorly_sorted_porosity.svg/800px-Well_sorted_vs_poorly_sorted_porosity.svg.png

(Τελευταία πρόσβαση 27/10/2019)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.