[Εξώφυλλο]

Διατρητικοί γεωλογικοί κίνδυνοι: ευστάθεια γεώτρησης, ολική ή μερική απώλεια διατρητικών ρευστών, ανώμαλες πιέσεις = Drilling geological hazards: wellbore stability, total or partial loss of drilling fluids, abnormal pressures.

Βασιλεία Αλέξανδρος Χατζή

Περίληψη


Γεωλογικά προβλήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας γεώτρησης υδρογονανθράκων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα καθώς και το κόστος αυτής της γεώτρησης. Τα προβλήματα αυτά είναι πολυάριθμα κι έτσι η πρόβλεψη της εμφάνισής τους ή η μετέπειτα αντιμετώπισή τους είναι καθοριστική για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Κάποια από τα πιο κοινά αλλά ταυτόχρονα αρκετά επικίνδυνα γεωλογικά προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας γεώτρησης είναι τα εξής: η ύπαρξη ζωνών από τις οποίες διαφεύγουν τα ρευστά της γεώτρησης, η αστάθεια των σχιστόλιθων και η παρουσία ανώμαλων πιέσεων στις παραγωγικές ζώνες. Όλα αυτά τα προβλήματα σχετίζονται με τον λεγόμενο πολφό της γεώτρησης, ο οποίος διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μιας γεώτρησης αλλά ταυτόχρονα είναι και υπαίτιος διάφορων προβλημάτων. Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως και εμφανίζονται όταν οι γεωλόγοι ή οι μηχανικοί δεν λαμβάνουν τόσο σοβαρά υπόψη κάποιους παράγοντες. Συνεπώς, η σωστή διαχείριση του πολφού της γεώτρησης, η οποία προϋποθέτει ένα πολύ καλά σχεδιασμένο διατρητικό πρόγραμμα, όπως επίσης και ο έλεγχος των συστημάτων που είναι απαραίτητα για τον καθαρισμό και την κυκλοφορία του εντός της γεώτρησης, συμβάλλουν στην ύπαρξη μιας παραγωγικής γεώτρησης. Ένα καλά οργανωμένο διατρητικό πρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί μόνο εάν ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: πρέπει να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του πολφού της γεώτρησης, να έχει επιλεγεί ο σωστός εξοπλισμός για το σύστημα καθαρισμού της λάσπης, και τέλος να είναι γνωστοί όχι μόνο οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν γεωλογικά προβλήματα αλλά και οι απαραίτητες δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυσή τους.  

Drilling geological hazards are some of the most significant factors that affect the efficiency and cost of a hydrocarbon drilling operation.They are numerous and their prediction or prevention is decisive for the exploration or production of hydrocarbons. The most common and hazardous geological problems are; the existence of Loss Circulation Zones, the Instability ofShales and the presence of Abnormal Pressures in the production zones. All these problems are related to the so-called drilling fluids. Drilling Fluid or else drilling mud has a very important role to the success of a drilling operation but at the same time can cause some problems, like the aforementioned, if the geologists or engineers do not take into consideration other factors. Thus, the right management of this fluid, which requires a well-planned drilling program, as well as the control of the systems needed to clean or circulate this fluid, will contribute to a productive drilling operation. The drilling fluids’ characteristics, the right selection of the mud cleaning’s system components, the knowledge of the factors that can cause these hazardous problems as well as the actions needed to be made to deal with them result to a well-organized drilling program.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Spears & Associates, (2004), Oilfield Market Report, [https://spearsresearch.com/reports].

https://petrowiki.spe.org/Drilling_fluids

https://petrowiki.org/Borehole_instability

Skalle P., (2011), Drilling Fluid Engineering, Skalle P. & Ventus Publishing ApS.

Γεωργακόπουλος Α., Κοιτασματολογία Πετρελαίου.

Oilfield Review, Drilling Mud: Monitoring and Managing it.

H.C.H. Darley, George R. Gray, (1980), Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids, Gulf Publishing Company, Houston, TX.

American Society of Mechanical Engineers [ASME], (2005), Drilling Fluids Processing Handbook, Elsevier Inc.

American Association of Drilling Engineers, (1999), Shale Shakers and Drilling Fluid Systems, Gulf Publishing Company, Houston, TX.

Fraser K., Peden J., Kenworthy A., (1991), Managing Drilling Operations, Elsevier Science Publishers LTD.

Amanullah Md, Alouhali R., Arfaj M., (2018), Impact of Geological and Geo-Mechanical Controls in Creating Various Drilling Problems.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/e/equivalent_circulating_density.aspx

https://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/l/lcm.aspx

https://www.drillingformulas.com/reduce-mud-weight-by-dilution/

http://www.drillingformulas.com/shale-instability-causes-stuck-pipe/

Γεωργακόπουλος Α., Ευστάθεια Γεωτρήσεων

https://wiki.aapg.org/Pressure_detection

John Wiley and Sons, Inc., (2015), Fundamentals of Gas Shale Reservoirs.

https://www.halliburton.com/en-US/ps/cementing/materials-chemicals-additives/agents/heavyweight/barite-heavyweight-additive.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.