[Εξώφυλλο]

Κοιτάσματα τύπου μετασωματωσης - πετρογραφία - μεταλλογένεση - παραδείγματα στον ελληνικό χώρο = Carbonate Replacement Deposits - Petrography - Metallogenesis - Examples from Greece.

Χρυσούλα Δανιήλ Τριανταφυλλίδου

Περίληψη


Τα μετασωματικά κοιτάσματα ,προέρχονται από μια αλλοχημική μεταμορφική διεργασία κατά την οποία η χημική σύνθεση των πετρωμάτων αλλοιώνεται με διαβρωτικό τρόπο ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του πετρώματος με υδροθερμικά διαλύματα. Τα διαλύματα αυτά αποτελούν θερμά υδάτινα ή αέρια διαλύματα και σχηματίζονται μετά από την τελική κρυστάλλωση ενός ενδιάμεσου ή όξινου μίγματος. Υπάρχουν δύο είδη μετασωμάτωσης ο διαχυτικός και ο διηθητικός. Επιπλέον Μεταξύ των διαφόρων τύπων σχηματισμού μετασωματικών κοιτασμάτων υπάρχουν διάφορες αμοιβαίες χωροχρονικές γενετικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις βοηθούν στη μεταλλογενετική ανάλυση και ακολούθως στον εντοπισμό κοιτασμάτων. Υδροθερμικός κύκλος σημαίνει μια τερματισμένη περίοδο υδροθερμικής δραστηριότητας η οποία χαρακτηρίζεται από μία εξελικτική σύσταση των ιδιοτήτων των μαγματικών διαλυμάτων. Διάφοροι μετασωματικοί σχηματισμοί είναι: φενίτης, skarn, ροντιγκίτης, greissen, μπερεσίτης, προπυλίτης. Τέλος, η Καινοζωική μεταλλογέννεση στην Ελλάδα περιλαμβάνει πολυάριθμα κύρια και μη υδροθερμικά μεταλλοφόρα κοιτάσματα, τα οποία συνδέονται με το κλείσιμο του ωκεανού της Τηθύος και την σύγκρουση της Ευρασιατικής ηπειρωτικής πλάκας στο Αιγαίο πέλαγος. Όπως είναι τα κοιτάσματα κοιτάσματα συμπαγών σουλφιδίων Pb-Zn στο Μαντέμ Λάκκο και στις Μαύρες Πέτρες, και Pb-Zn(Au,Ag) στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής που αναπτύχθηκαν μέσα σε ανθρακικά μάρμαρα του Παλαιοζωικού ή σε παλαιότερους σχηματισμούς των Κερδυλλίων, στην ανατολική χερσόνησο της Χαλκιδικής, στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά σημαντικά είναι και τα κοιτάσματα αργύρου στο Λαύριο , περίπου 50 Km νιοτιοανατολικά της Αθήνας.Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bonsall, T. A., Spry, P. G., Voudouris, P. C., Tombros, S., Seymour, K. S., & Melfos, V. (2011). The geochemistry of carbonate-replacement Pb-Zn-Ag mineralization in the Lavrion district, Attica, Greece:Fluid inclusion, stable isotope, and rare earth element studies. Economic Geology, 106(4), 619-651.

Chemical Transport in Metasomatic Processes, edited by Harold C. Helgeson

Dictionary of Geology and Earth Sciences, Oxford University Press, 2013

Frei R. (1992). Isotope (Pb, Rb-Sr, S, O, C, U-Pb) geochemical investigations on Tertiary intrusives and related mineralizations in the Serbomacedonian Pb-Zn, Sb+Cu-Mo metallogenetic province in Northern Greece, PhD Thesis, ETH Zurich, 231p.

Gilg A.G. (1993). Geochronology (K-Ar), fluid inclusion and stable isotope (C, O, H) studies of skarn, porphyry copper, and carbonate-hosted Pb-Zn (Ag-Au) replasement deposits in the Kassandra mining district (Eastern Chalkidiki, Greece), PhD Thesis, ETH Zurich, 152p.

Lindgren W. (1925) Metasomatism. Bull. Geol. Soc . Amer., 36. 1-114

Melfos V., Voudouris P.C. (2012). Geological, Mineralogical and Geochemical Aspects for Critical and Rare Metals in Greece. Minerals, 2, 300-317; doi:10.3390/min2040300

Palinkaš, S. S., Palinkaš, L. A., Renac, C., Spangenberg, J. E., Lüders, V., Molnar, F., & Maliqi, G. (2013). Metallogenic model of the Trepča Pb-Zn-Ag Skarn Deposit, Kosovo: Evidence from fluid inclusions, rare earth elements, and stable isotope data. Economic Geology, 108(1), 135-162.

The radiogenic hypothesis of formation of periore zones of hematitization in hydrothermal uranium deposits. T. V. Tkacheva,Ye. M. Shmariovich,V. M. Rekharskaya &P. Ya.

LazunovPages 197-205 | published online: 29 Jun 2010 International Geologic Review

V.A.Zharikov, V.L.Rusinov, A.A.Marakushev, G.P.Zaraisky, B.I.Omelianenko, N.N.Pertsev, I.T.Rass, O.V.Andreeva, S.S.Abramov, K.V.Podlessky, Y.B. Shapovalov, M.S. Seredkin,

V.A. Golovina,(2015). Metasomatism and metasomatic rocks:Russian Academy of Sciences (ISBN 5-891 176 -038- X).

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Bonsall, T. A., Tarkian, M., & Solomos, C. (2008). Carbonate-replacement Pb–Zn–Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94(1-2), 85-106.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.