[Εξώφυλλο]

Ο καύσωνας και η μελέτη επεισοδίων καύσωνα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 1951-2019 = Heat waves and the study of the heat wave eposodes in the area of Thessaloniki for the period 1951-2019.

Ευστάθιος Αργύριος Σισμάνης

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία γίνεται η προσπάθεια να μελετηθούν τα επεισόδια καύσωνα στη περιοχή Θεσσαλονίκη.
    Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Αντικειμενικός σκοπός του πρώτου μέρους είναι η κατανόηση του φαινομένου του καύσωνα. Για το λόγο αυτό, καλύπτεται ένα μεγάλο κομμάτι του ορισμού, τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνεχεία αναλύεται ο τρόπος σχηματισμού του καύσωνα καθώς και οι συνέπειες που προκαλούνται στον άνθρωπο, στου φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Τέλος, παρουσιάζονται μερικοί σημαντικοί καύσωνες που καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη.
    Αντικειμενικός σκοπός του δεύτερου μέρους της εργασίας είναι η μελέτη των επεισοδίων καύσωνα στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστημα 1950-2019. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι ωριαίες τιμές της θερμοκρασίας του αέρα, οι οποίες προέρχονται από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιείται η ταξινόμηση των επεισοδίων καύσωνα στη Θεσσαλονίκη κατά τη περίοδο του ενδιαφέροντος, συμφώνα με τα κριτήρια που έχει δώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και υπολογίζονται οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας για τους θερινούς μήνες τα τελευταία 70 χρόνια.
    Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη σύγκριση των μέσων τιμών της θερμοκρασίας για τους μήνες που έχουν σημειωθεί τα επεισόδια καύσωνα με τις μέσες τιμές των θερινών μηνών.  

   The purpose of the following thesis is to study the heatwaves occurred in the area of the city of Thessaloniki, Greece.
Τwo main parts constitute the paper to be presented. The first one primarily focuses on the understanding of the phenomenon of the heatwaves from an objective angle. As a result, a great portion of the definition of the phenomenon will be covered both by Greek and international literature. In addition, the forming of the heat waves will be analyzed, as well as the consequences caused by it to the human beings, flora and fauna. Finally, a presentation of heatwaves officially registered in Greece and the wider area of Europe will be revealed.
The objective of the second part of this thesis is to study the heatwaves cases catalogued in Thessaloniki from 1950 to 2019. As a result, the data used are based on the hourly rates of the air temperature documented by the department of Meteorology and Climatology of the Aristotle University of Thessaloniki. Furthermore, takes place a classification of the heat cases of the period of interest according to the criteria obtained from the Hellenic National Meteorological Service. The average temperature values of the summer months listed the last 70 years will be also calculated and taken into consideration.  
The study finally comes to a conclusion comparing the average temperature values observed during months with heat waves with the average temperature values of the summer months.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ανδρεάκος, Κ., και Μποζανάς, Μ., 1980: Ο καύσωνας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας: Περίοδος συνεχών ημερών καύσωνα, Αναμνηστικός Τόμος στη μνήμη του Η.Γ Μαριολόπουλο, Μετεωρολογικά, Νο 69, 29-4

Balafoutis, C., and Arseni-Papadimitriou, A., 1998: Lengths of very warm and very cold spells at Southern Balkans, Τιμητικός τόμος Gorczynski (Υπό δημοσίευση)

Balafoutis, C., and Macrogiannis, T.J., 2000: A contribution to the study of the heat wave phenomenon over Greece in August 1999, Proceedings of the 3rd European Conference on Applied Climatology (ECAC2000), Pisa Italy

Balafoutis, C., and Maheras, P., 1986: Geographical distribution and grouping of bioclimatic types in Greece related to air enthalpy, Z. Meteorol. 36, 4:259-264

Barrow, E.M., and Karacostas, T.S., 1996: The impact of greenhouse gas – induced climate change on the frequency and intensity of heat waves in Greece, University of East Anglia, Norwich, 88 pp

Bradtke, F., and Liese, W., 1952: Hilfsbuch fur raum-und bauklimatische Messungen, Berlin- Gottingen- Heidelberg, Springer

Brazol, D., 1951: La temperature biologica optima, Meteoros I, 99-106

Brazol, D., 1954: Bosquezo bioclimatico de la Republica Argentina, Meteoros 4, 381-394

Brikas D, 2006: “The subtropical jet stream and its contribution to the generation and severity of extreme weather events in the Greek region.” PhD Thesis, Aristotle Univ. of Thessaloniki, 270 pp. (in Greek).

Burt, S., 1992: The exceptional Hot Spells of Early August 1990 in the United Kingdom, International Journal of Climatology, Vol. 12, 547-567

Φλόκας, ΑΑ, 1970: Συμβολή εις τη μελέτη των θερμών εισβολών εν Ελλάδι, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Flocas, AA, 1981: Persistence of Cold and Hot Spells at Thessaloniki, Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 30, 135-144

Founda , D., Giannakopoulos, C., Sarantopoulos, A., Petrakis, M., Zerefos, C., 2008a: Estimating present and future fire risk in Greece: Links with the destructive fires of summer 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07848, 2008, id:1607–7962/gra/EGU2008-A-07848.

Gandino, C., 1990: Périodes de Chaleur Humide a Ispra, Publication de l’ Association Internationale de Climatologie, Vol. 3, 401-109

Garssen, J., Harmsen, C., de Beer, J., 2005: The effect of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands, Surveillance report, Vol. 10, No 7, 01/Jul/2005 Article

Giles, B.D., and Balafoutis, C.J., 1984: Diurnal variation of air enthalpy at Thessaloniki, Greece, Arch. Meteorol. Geophys. Bioklimatol., Ser. B, 34:375-383

Heinemann, H.-J., 1986: Über die Sommer in Bremen, Meteorol. Rdsch, 39, Jg., Heft 4, 139-143

Houghton, F.C, and Yaglou, C.P., 1923: Determining lines of equal comfort, ASHVE Transaction 29: 163-175

Houghton, F.C, and Yaglou, C.P., 1924: ASHVE Transaction 30: 103, In H.E. Landsberg, WMO, Technical Note Nr.123, 1972

Indian Met. Dep., 1943: The Climatic Charts of Indian and neighborhood for Meteorologists and Airmen

Janssen, A., Scheid, G., und Thiele, H., 1988: Ein spüter Rückblick auf den Sommer 1987 in Nordrhein-Westfalen am Biespiel der Station Münster, Meteorolog. Rdsch, 40, Jg., Heft 6, 182-184

Κυριαζοπούλος, Β.Δ, και Λιβαδάς, Γ.Κ, 1963: Πρακτική Μετεωρολογία, Όργανα και μέθοδοι παρατηρήσεως Μετεωρολογικών Σταθμών εδάφους, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Lagouvardos, K., and Kotroni, V., 2007: “Monthly bulletin of meteorological parameters: June 2007”., National Observatory of Athens, 3 pp. (in Greek)

Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., Wanner, H., 2004: European Seasonal and Annual Temperature Variability, Trends, and Extremes Since 1500, Science, Vol. 303, Issue 5663, pp. 1499-1503, DOI: 10.1126/science.1093877

Maheras, P., et Balafoutis, Ch., 1992: Variation séculaire des indices bioclimatique mensuels à Athénes, Climat et Santé, No 7, 33-40

Mariolopoulos, E., and Karapiperis, L., 1956: On the annual march of air temperatures in Athens and their anomalies, Publications of Athens University Laboratory, No2, Athens

Metaxas, D., and Kallos, G., 1979: Heat waves from a synoptic point of view, Technical Rep. 14, Ioannina

Metaxas, D., and Kallos, G., 1980: Heat waves from a synoptic point of view, Riv. Di Meteor. Aeronaut., IL, 2-3, 107-119

Μπαλαφούτης, Χ., 1977α: Συμβολή στη μελέτη του κλίματος της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

National Weather Service, Office of Climate, Water, and Weather Services, Natural Hazard Statistics, 2001

Νιάχου, Α., Ακύλας, Ε., και Λειβαδά, Η., 1998: Συμβολή στη μελέτη συνθηκών θερμικής άνεσης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, 471-475

Prezerakos, N.G., 1989: A contribution to the study of the extreme heatwave over the South Balkans in July 1987, Meteorology and Atmospheric Physics, 41(4): 261-271

Πυθαρούλης, Ι., Μπρίκας, Δ., Λουκά, Π., Μακρογιάννης, Τ., Καρακώστας, Θ., 2008Q «Χαρακτηριστικά και Προγνωσιμότητα του έντονου Επεισοδίου Καύσωνα που επηρέασε τον ελλαδικό Χώρο τον Ιούνιο του 2007», Τομέας Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ

Ricardo M. Trigo, Alexandre M. Ramos, Paulo J. Nogueira, Filipe D. Santos, Ricardo Garcia-Herrera, Celia Gouveia, Fátima E. Santo, 2009: Evaluating the impact of extreme temperature based indices in the 2003 heatwave excessive mortality in Portugal, Environmental Science & Policy, Vol. 12, Νο 7, 844-854

Ruffner, J.A., and Bair, F.E., (eds), 1977: The Weather Almanac, 2nd edition, Gale Research Company, Detroit, Michigan

Rupa Basu, Jonathan M. Samet, 2002: Relation between Elevated Ambient Temperature and Mortality: A Review of the Epidemiologic Evidence, Epidemiologic Reviews, Vol. 24, Νο 2, 190–202

Σερέλη-Χρονοπούλου, Αικ., και Φλόκας, ΑΑ., 2010: Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 176-194

Sneyers, R., 1982: Revue climatologique mansuelle, Ciel et Terre, Vol. 98, 237-243

Steadman, R.G., 1979a: The assessment of sultriness. Part I: A Temperature – Humidity Index based on human physiology and clothing science, Journal of Applied Meteorology, Vol. 18, 861-873

Steadman, R.G., 1979b: The assessment of sultriness. Part II: Effects of wind, extra radiation and barometric pressure on apparent temperature, Journal of Applied Meteorology, Vol. 18, 874-885

Steadman, R.G., 1984: A universal scale of apparent temperature , Journal of Applied Meteorology, Vol. 23, 1674-1687

Thom, E.C., 1957: A new concept for cooling degree-days, Air Condit, Heat Ventil. 54:73-80

Thom, E.C., 1959: The discomfort Index, Weatherwise, 12:57-60

Tolika K., Maheras P., Tegoulias I., 2009:Extreme Temperatures in Greece during 2007: Could this be a ‘return to the future’?”, Geophysical research Letters vol. 36, L10813, doi: 10,1029/2009GL038538, 2009

Τσελεπιδάκη, Η.Γ., 1990: Η κατανομή των ημερησίων μεγίστων θερμοκρασιών του αέρα το καλοκαίρι στο Ελληνικό και στον Άραξο, Αναμνηστικός Τόμος στη μνήμη του Λ. Καραπιπέρη, 386-396

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

https://www.weather.gov/jetstream/hi

https://web.archive.org/web/20120608111607/http://www.capetown.gov.za/en/DRM/Pages/HeatWave.aspx

http://www.kolydas.gr/content/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82

http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_month?minas=07

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_el

https://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.