[Εξώφυλλο]

Χωροχρονική διερεύνηση των σχέσεων βλάστησης - κλίματος στη Β. Ελλάδα με τη χρήση δεδομένων από την πλατφόρμα Google Earth Engine = Exploring long-term spatiotemporal vegetation-climate interaction in Nothern Greece using Google Earth Engine.

Αναστάσιος-Πέτρος Κωνσταντίνος Καζαμίας

Περίληψη


.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abatzoglou JT, Dobrowski SZ, Parks SA, Hegewisch KC (2017) Data Descriptor : TerraClimate , a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958 – 2015. 1–12

Bao G, Qin Z, Bao Y, et al (2014) NDVI-Based Long-Term Vegetation Dynamics and Its Response to Climatic Change in the Mongolian Plateau. 8337–8358

Beck PSA, Atzberger C, Høgda KA, et al (2006) Improved monitoring of vegetation dynamics at very high latitudes: A new method using MODIS NDVI. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 100:321–334

Bonan GB (1997) Effects of Land Use on the Climate of the United States. Clim Change. Clim Change 37:449–486

Bounoua L, Collatz GJ, Los SO, et al (2000) Sensitivity of Climate to Changes in NDVI. J Clim. J Clim 13:2277–2292

Cao M, Woodward FI (1998) Dynamic responses of terrestrial ecosystem carbon cycling to global climate change. Nature. Nature 393:249–252

Chu H, Venevsky S, Wu C, Wang M (2019) NDVI-based vegetation dynamics and its response to climate changes at Amur-Heilongjiang River Basin from 1982 to 2015. Sci Total Environ. Sci Total Environ 650:2051–2062

de Jong R, de Bruin S, de Wit A, et al (2011) Analysis of monotonic greening and browning trends from global NDVI time-series. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 115:692–702

Feng H, Zou B, Luo J (2017) Coverage-dependent amplifiers of vegetation change on global water cycle dynamics. J Hydrol. J Hydrol 550:220–229

Funk C, Peterson P, Landsfeld M, et al (2015) The climate hazards infrared precipitation with stations — a new environmental record for monitoring extremes. 1–21

Gorelick N, Hancher M, Dixon M, et al (2017) Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 202:18–27

Guo B, Zhou Y, Wang S, Tao H (2014) The relationship between normalized difference vegetation index (NDVI) and climate factors in the semiarid region: A case study in

Yalu Tsangpo River basin of Qinghai-Tibet Plateau. J Mt Sci. J Mt Sci 11:926–940

Hansen MC, Potapov P V, Moore R, et al (2013) High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science (80- ). Science (80- ) 342:850 LP – 853

Hijmans RJ, Cameron SE, Parra JL, et al (2005) Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. Int J Climatol. Int J Climatol 25:1965–1978

Huete A (2016) Vegetation’s responses to climate variability. Nature. Nature 531:181–182

Ju J, Masek JG (2016) The vegetation greenness trend in Canada and US Alaska from 1984–2012 Landsat data. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 176:1–16

Kendall MG (1975) Rank correlation methods. Griffin, London

Liu Y, Lei H (2015) Responses of natural vegetation dynamics to climate drivers in China from 1982 to 2011. Remote Sens. Remote Sens 7:10243–10268

Liu Y, Li Y, Li S, Motesharrei S (2015) Spatial and temporal patterns of global NDVI trends: Correlations with climate and human factors. Remote Sens. Remote Sens 7:13233–13250

Ma Y, Wu H, Wang L, et al (2015) Remote sensing big data computing: Challenges and opportunities. Futur Gener Comput Syst. Futur Gener Comput Syst 51:47–60

Mann H (1945) Mann Nonparametric test against trend. Econometrica

Na-u-dom T, Mo X, Ì MG (2017) Assessing the Climatic Effects on Vegetation Dynamics in the Mekong River Basin. 1–15

Palmate SS, Pandey A, Kumar D, et al (2017) Climate change impact on forest cover and vegetation in Betwa Basin, India. Appl Water Sci. Appl Water Sci 7:103–114

Pettitt AN (1979) A Non-Parametric Approach to the Change-Point Problem. J R Stat Soc Ser C (Applied Stat. J R Stat Soc Ser C (Applied Stat 28:126–135

Pettorelli N, Vik JO, Mysterud A, et al (2005) Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. Trends Ecol Evol. Trends Ecol Evol 20:503–510

Rees M, Condit R, Crawley M, et al (2001) Long-Term Studies of Vegetation Dynamics. Science (80- ). Science (80- ) 293:650 LP – 655

Roy DP, Kovalskyy V, Zhang HK, et al (2016) Characterization of Landsat-7 to Landsat-8 reflective wavelength and normalized difference vegetation index continuity. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 185:57–70

Sen PK (1968) Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall’s Tau. J Am Stat Assoc. J Am Stat Assoc 63:1379–1389

Shelestov A, Lavreniuk M, Kussul N, Novikov A (2017) Exploring Google Earth Engine Platform for Big Data Processing : Classification of Multi-Temporal Satellite Imagery for Crop Mapping. 5:1–10

Tucker CJ, Slayback DA, Pinzon JE, et al (2001) Higher northern latitude normalized difference vegetation index and growing season trends from 1982 to 1999. Int J Biometeorol. Int J Biometeorol 45:184–190

Wang J, Rich PM, Price KP (2003) Temporal responses of NDVI to precipitation and temperature in the central Great Plains, USA. Int J Remote Sens. Int J Remote Sens 24:2345–2364

Yang Y, Wang S, Bai X, et al (2019) Factors affecting long-term trends in global NDVI. Forests. Forests 10:1–17

Zhang X, Wu B, Ponce-campos GE, et al (2018a) Mapping up-to-Date Paddy Rice Extent at 10 M Resolution in China through the Integration of Optical and Synthetic

Aperture Radar Images. 1–26

Zhang Y, Wang X, Li C, et al (2018b) NDVI dynamics under changing meteorological factors in a shallow lake in future metropolitan, semiarid area in North China. Sci Rep. Sci Rep 8:15971

Zhou D, Fan G, Huang R, et al (2007) Interannual variability of the normalized difference vegetation index on the Tibetan Plateau and its relationship with climate change. Adv Atmos Sci. Adv Atmos Sci 24:474–484

Zhu Z, Wang S, Woodcock CE (2015) Improvement and expansion of the Fmask algorithm: cloud, cloud shadow, and snow detection for Landsats 4–7, 8, and Sentinel 2 images. Remote Sens Environ. Remote Sens Environ 159:269–277


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.