[Εξώφυλλο]

Τα πιο ισχυρά επεισόδια ανέμων στην ελληνική περιοχή = The most intesive wind episodes in greek area.

Αλίκη-Μαρία Δημήτριος Τσακίρη

Περίληψη


Τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πάντα γοήτευαν την ανθρωπότητα, παρακινώντας, έτσι, μελετητές και ερευνητές να ασχοληθούν περισσότερο με αυτά και πιο συγκεκριμένα να ασχοληθούν με τους μηχανισμούς που τους παρήγαγαν αλλά και με τις επιπτώσεις επιφέρουν στα οικοσυστήματα. Οι ακραίες κλιματικές συνθήκες που σχετίζονται με τους ανέμους και τις καταιγίδες, έχουν αντίκτυπο στην οικολογία, στις κατοικημένες περιοχές, στη ναυσιπλοΐα, σε εγκαταστάσεις διαφόρων υποδομών, αλλά ακόμα και στον τουρισμό. Πολλές φορές, ανάλογα με την ισχύ του συμβάντος ανέμου, μπορεί να προκληθεί και απώλεια ζωής.
Βίαια καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα, οι ανεμοστρόβιλοι ήταν γνωστά για τον αρχαίο πολιτισμό. Σχεδόν όλοι οι κλασικοί φιλόσοφοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για αυτά και έχουν δώσει εξηγήσεις για τα φαινόμενα. Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης (384–322 π.Χ.) σε έρευνά του παρουσίασε ίσως την πιο γνωστή έκθεση των φυσικών ακραίων φαινομένων λέγοντας: «Άρα ο ανεμοστρόβιλος προέρχεται από την αποτυχία ενός αρχικού κυκλώνα να ξεφύγει από το νέφος του». Αργότερα, ο Ρωμαίος ποιητής και φιλόσοφος Titus Lucretius Carus (90-50 π.Χ.) στο έργο του «De Rerum Natura» (Φύση του Σύμπαντος), υπέβαλε έρευνα για δύο μηχανισμούς σχηματισμού ανεμοστροβίλων αλλά και ο Gaius Plinius Secundus, γνωστός ως Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23–79 μ.Χ.), Ρωμαίος φυσικός φιλόσοφος, ανέπτυξε πιο προχωρημένες ιδέες πάνω σε αυτό το θέμα και τις παρουσίασε στο βιβλίο του με όνομα «Φυσική Ιστορία» (Matsangouras et al., 2014).
Έρευνες του Sioutas (2008) έδειξαν ότι παρατηρείται σταδιακή αύξηση των εμφανίσεων ακραίων ανέμων στο Αιγαίο πέλαγος τη χειμερινή περίοδο και κυρίως στο νοτιοδυτικό Πέλαγος. Αντιθέτως, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι ακραίοι άνεμοι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φαίνεται να ελαττώνονται στο βόρειο και το νότιο Αιγαίο Πέλαγος αλλά και στο νοτιοανατολικό αντίστοιχα, όπως επίσης ελάττωση ακραίων φαινομένων παρατηρείται και στο Ιόνιο Πέλαγος.
Για αυτό το λόγο, όλο και περισσότεροι μετεωρολόγοι και κλιματολόγοι, στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις που φέρουν στα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη ζωή. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο των ακραίων ανέμων το ενδιαφέρον εστιάζεται στα εξής ερευνητικά πεδία: την κλιματολογική μελέτη με στόχο την κατανόηση των φαινομένου και επεισοδίων και τη συνακόλουθη προσπάθεια εκτίμησής του, τη μελέτη των συνοπτικών, δυναμικών και μικροφυσικών χαρακτηριστικών του, στοχεύοντας στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, όπου αυτό είναι εφικτό, και στην παθητική προστασία και την αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που πλήττει.
Λέξεις κλειδιά: άνεμοι, δυνατοί άνεμοι, σίφωνες ξηράς, σίφωνες θάλασσας, επεισόδια δυνατών ανέμων, ταχύτητα άνεμου, επιπτώσεις δυνατών ανέμων, πρόγνωση ανέμων

Extreme weather events have always fascinated humanity, prompting researchers to focus more on them and especially on the mechanisms that produced them and their effects on ecosystems. Extreme weather conditions related to winds and storms have an impact on ecology, residential areas, navigation, facilities, and even tourism. Many times, depending on the strength of the wind event, life loss can be caused. Violent weather phenomena, such as tornadoes, were well- known to ancient civilization. Almost all classical philosophers have shown interest in them and have given explanations for the phenomena. The Greek philosopher Aristotle (384-322 BC) in his research presented perhaps the most famous account of natural extreme phenomena, saying: "So the tornado comes from the failure of an initial cyclone to escape its cloud." Later, the Roman poet and philosopher Titus Lucretius Carus (90-50 BC) in his work "De Rerum Natura" (Nature of the Universe), researched two mechanisms of formation of tornadoes and Gaius Plinius Secundus, known as Pliny The Elder (23–79 AD), a Roman natural philosopher, developed more advanced ideas on this subject and presented them in his book entitled “Natural History” (Matsangouras et al., 2014).
Research by Sioutas, 2008 showed that there is a gradual increase in the occurrence of extreme winds in the Aegean Sea during the winter and mainly in the southwestern Sea. On the contrary, in summer and autumn, extreme wind events seem to decrease in the northern and southern Aegean Sea and in the southeastern respectively, as well as a decrease of extreme weather events has been noticed in the Ionian Sea.
For this reason, more and more meteorologists and climatologists are turning their attention to extreme weather events and their effects. In particular, regarding extreme wind events, the focus is on the following research areas: the climatic study aimed at understanding the phenomenon and episodes and the consequent effort to assess it, the study of its concise, dynamic and microphysical characteristics, aiming at the short-term forecast, where possible, and protection and repair of damaged areas.
Key words: winds, strong winds, tornadoes, funnel clouds, waterspouts, dust devils, velocity of wind, results of strong winds, predict of the winds

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Anagnostopoulou C., Zanis P., Katragkou E., Tegoulias I., Tolika K., 6 September 2013, ΄΄ Recent past and future patterns of the Etesian winds based on regional scale climate model simulations΄΄

• Bagiorgas H.S., Mihalakakou G. & Matthopoulos D., 28 Feb 2008, International Journal of Green Energy, 5:1-2, 120-137, DOI: 10.1080/15435070701839488 To link to this article: https://doi.org/10.1080/15435070701839488, ΄΄A Statistical Analysis of Wind Speed Distributions in the Area of Western Greece΄΄

• Chronis Τ., Papadopoulos & Nikolopoulos E. I., 27 July 2010, Hellenic Center for Marine Research (HCMR), 46.7 km Athens-Sounion Avenue, 19013 Anavyssos, Greece, ΄΄ QuickSCAT observations of extreme wind events over the Mediterranean and Black Seas during 2000–2008΄΄

• Chronis T., Papadopoulos V. & Nikolopoulos E. I., Hellenic Center for Marine Research (HCMR), INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY Int. J. Climatol. 31: 2068–2077 (2011) Published online 13 September 2010 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/joc.2213, ΄΄ QuickSCAT observations of extreme wind events over the Mediterranean and Black Seas during 2000–2008΄΄

• DAFKA S., TORETI A., LUTERBACHER J., ZANIS P., TYRLIS E.,XOPLAKI E., 2 February 2018, ΄΄ Simulating Extreme Etesians over the Aegean and Implications for Wind Energy Production in Southeastern Europe΄΄

• Dafka S., Xoplaki E., Toreti A., Zanis P., Tyrlis E., Zerefos C., Luterbacher J., 28 November 2015, ΄΄ The Etesians: from observations to reanalysis΄΄

• Della-Marta P. M. , Mathis Η., Frei C., Liniger Μ. Α., Kleinn J & Appenzellera C, 11 December 2008, ΄΄ The return period of wind storms over Europe΄΄

• P. Patlakas, Galanis G., Barranger N., Kallos G., 7 January 2016, ΄΄Extreme wind events in a complex maritime environment: Ways of quantification΄΄, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 149 (2016) 89–101

• Ghionis G., Poulos S., Kampanis N., Verikiou E., Karditsa A., Alexandrakis G., Andris P., Faculty of Geology and Geoenvironment, Department of Geography and Climatology, National and Kapodistrian University of Athens, Zografou, Athens, Greece, Institute of Applied and Computational Mathematics, Heraklion, Crete, 2008, ΄΄ The effects of a severe storm event on the NW coast of Lefkada Island, Ionian Sea (Greece).΄΄

• GHIONIS G., POULOS S.E., VERYKIOU E., KARDITSA A., ALEXANDRAKIS G. & ANDRIS P. Department of Geography and Climatology, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Zografou, 15784 Athens, Greece, 14 September 2015, ΄΄ The Impact of an Extreme Storm Event on the Barrier Beach of the Lefkada Lagoon, NE Ionian Sea (Greece)΄΄

• Gkarakis Κ., Zigras D., Tsikoti Ι., Sioutas Μ., 2015, RES Lab, Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens (TEI Athens), Energy and Bioclimatic Design Department, Municipality of Thessaloniki, ELGA -Meteorological Applications Centre, Airport Macedonia, ΄΄ Εxtreme weather phenomena in Greece: Tornadoes and waterspouts. An unknown threat for windfarms΄΄

• HELMIS C. G., ASIMAKOPOULOS D. N., PAPADOPOULOS K. H., KASSOMENOS P., KALOGIROS J. A., PAPAGEORGAS P. G. & BLIKAS S., Department of Applied Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens, Greece, August 1997, ΄΄ AIR MASS EXCHANGE BETWEEN THE ATHENS BASIN AND THE MESSOGIA PLAIN OF ATTIKA, GREECE΄΄, PII: S1352--2310(97)00169-6

• Karavokiros G., Baltas E. & Mimikou M., April 2013, ΄΄Identification of extreme weather phenomena in near real-time΄΄ Laboratory of Hydrology and Water Resources, National Technical University of Athens

• KARAPIPERIS P. P., General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics in Berkeley, California, August 19-31, 1963, National Observatory of Athens and University of Athens, Greece, ΄΄ The Influence of Sea Breeze and Etesian Winds on the Diurnal March of Dew Point at Athens, Greece΄΄

• KARAPIPERIS P. P., National Observatory of Athens and University of Athens, 1953, ΄΄CHARACTERISTICS OF LOCAL WINDS AT ATHENS, GREECE΄΄

• KATSOULIS B.D., AMBEZIDIS H. D., Department of Physics, laboratory of Meteorology, University of Ioannina Ioannina, Greece, Meteorological Institute, National Observatory of Athens, 27 June 1986, ΄΄ Surface Winds and Horizontal Mesoscale Wind Spectra in Athens, Greece. ΄΄

• Koletsis I., Giannaros T.M., Lagouvardos K., Kotroni V., National Observatory of Athens, Institute for Environmental Research and Sustainable Development, 29 December 2015, Athens, Greece, ΄΄ Observational and numerical study of the Vardaris wind regime in northern Greece΄΄

• Koletsis I., Lagouvardosa K., Kotronia V., Bartzokas A., National Observatory of Athens, Institute of Environmental Research and Sustainable Development, Athens, Greece, University of Ioannina, Laboratory of Meteorology, Department of Physics, Ioannina, 20 May 2009, ΄΄ Numerical study of a downslope windstorm in Northwestern Greece΄΄

• KOTRONI V., LAGOUVARDOS K. & LALAS D., National Observatory of Athens, Greece 9 April 2001, ΄΄ The effect of the island of Crete on the Etesian winds over the Aegean Sea΄΄, Q. .I. R. Meteorol. SOC. (2001), 127, pp. 1917-1937

• Matsangouras I. T. , Nastos P. T., Bluestein H. B. & Sioutas M. V., Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, 2014, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Greece, School of Meteorology, University of Oklahoma, Norman, OK, USA, ELGA – Meteorological Applications Centre, Airport Macedonia, Thessaloniki, Greece, ΄΄ A climatology of tornadic activity over Greece based on historical records΄΄

• Matsangouras I.T., Nastos P.T., Pytharoulis I., Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, University Campus GR15784, 23 August 2015 Athens, Greece Hellenic National Meteorological Service, Hellinikon GR 16777, Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, University Campus, GR 54124, Thessaloniki, Greece,΄΄ Study of the tornado event in Greece on March 25, 2009: Synoptic analysis and numerical modeling using modified topography΄΄

• Matsangouras I. T. & Nastos P. T., 12 March 2010, Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens, Greece, ΄΄ The 27 July 2002 tornado event in Athens, Greece΄΄

• Matsangouras I. T. , Nastos, P. T. & Pytharoulis I., Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 20 July 2011, ΄΄ Synoptic-mesoscale analysis and numerical modeling of a tornado event on 12 February 2010 in northern Greece΄΄

• Metaxas D. A. and Bartzokas A. November 15, 1993, Pressure Covariability over the Atlantic, Europe and N. Africa. Application: Centers of Action for Temperature, Winter Precipitation and Summer Winds in Athens, Greece, Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina, Greece

• Nastos P. T. & Matsangouras I. T., 7 July 2010, Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece, ΄΄ Tornado activity in Greece within the 20th century΄΄

• Nastos P. T. & Matsangouras I. T., Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and Geoenvironment, University of Athens, University Campus, 15784, Athens, Greece, 10 September 2014, ΄΄ Analysis of synoptic conditions for tornadic days over western Greece΄΄

• Papagiannaki K., Lagouvardos K. & Kotroni V., Institute of Environmental Research and Sustainable Development, National Observatory of Athens, Athens, Greece, 20 March 2013, ΄΄ A database of high-impact weather events in Greece: a descriptive impact analysis for the period 2001–2011΄΄

• Pezzoli A., 7 June 2005, DITIC, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy, ΄΄ Observation and analysis of etesian wind storms in the Saroniko Gulf΄΄

• Poupkou A., Zanis P., & Nastos P., Papanastasiou D., Melas D., Tourpali Κ. & Zerefos C., 30 April 2011, ΄΄ Present climate trend analysis of the Etesian winds in the Aegean Sea΄΄

• PREZERAKOS N. G., Hellenic National Meteorological Service, Athens, 1991, ΄΄ AN EXCEPTIONAL EVENT OF DOWNSLOPE WINDS ASS0CIATED WITH EXTREMELY LOW HUMIDITY IN CRETE΄΄

• Sioutas M. V., 28 March 2003, ELGA-Meteorological Applications Center, International Airport Macedonia, 55103 Thessaloniki, Greece, ΄΄ Tornadoes and waterspouts in Greece΄΄

• Sioutas M. V., ELGA—Meteorological Applications Centre, International Airport Macedonia, 55103 Thessaloniki, Greece, 17 August 2010, ΄΄A tornado and waterspout climatology for Greece΄΄

• Tsopouridis L., Pytharoulis I., Karacostas T., Zanis P. &Tegoulias I., Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece, 2012, ΄΄Numerical Study of an Intense Episode of Vardaris Wind΄΄

• Vogiatzis N. , Kotti K., Spanomitsios S.& Stoukides M., 29 November 2003, ΄΄Analysis of wind potential and characteristics in North Aegean, Greece΄΄

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

• ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΄΄ΤΟ ΒΗΜΑ΄΄, COPYRIGHT ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΕ

• Λαζαρίδης Μ., 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ΄, ΄΄Αμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας΄΄

• Μακρογιάννης Τ. Ι., Σαχσαμάνογλου Χ. Σ., Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ,΄΄΄ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

• Μπαλαφούτης Χ. Ι., Μαχαίρας Π. Χ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ΄΄ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ΄΄

• Χρονοπούλου- Σερέλη ΑΙ., Φλόκας Α. Α., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2010, ΄΄ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ΄΄

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

https://www.meteo.gr/pdf/anemostrovilos.pdf

http://www.torro.org.uk/tscale.php


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.