[Εξώφυλλο]

Μελέτη της δομής της τροπόσφαιρας κατά τη διάρκεια περιπτώσεων παγετού στη Θεσσαλονίκη = Study of the structure of the troposphere during frost events in Thessaloniki.

Βασιλεία Ιωάννης Πέντσιου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία μελετάει τη δομή της τροπόσφαιρας σε δύο περιπτώσεις παγετού, ακτινοβολίας  και μεταφοράς, στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έμφαση στα συνοπτικά και θερμοδυναμικά τους χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σταθμών, ραδιοβολίσεις και επιχειρησιακές πλεγματικές αναλύσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF).
Μετά από ανάλυση των περιπτώσεων παγετού των τελευταίων 5 ετών (2015-2019), επιλέχθηκε για περαιτέρω μελέτη το πολύ ισχυρό ψυχρό επεισόδιο της περιόδου 6 έως 13 Ιανουαρίου 2017. Αυτό το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένο παγετό, ο οποίος ήταν αρχικά παγετός μεταφοράς και στη συνέχεια ακτινοβολίας. Στη δυτική Ευρώπη είχε αναπτυχθεί ένα σύστημα υψηλών πιέσεων με αποτέλεσμα να μεταφερθούν πολικές αέριες μάζες στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο επίπεδο των 500 hPa εμφανίστηκε πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη ένα χαμηλό των υψών και στη Βαλκανική χερσόνησο μια λίμνη ψυχρού αέρα λόγω μεταφοράς. Η ελάχιστη θερμοκρασία 2μ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έπεσε στους -9.95°C. Έντονες θερμοκρασιακές αναστροφές παρατηρήθηκαν στην κατώτερη τροπόσφαιρα κατά τη διάρκεια του παγετού ακτινοβολίας. Η επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων των σταθμών έδειξε πως στην ημιαστική περιοχή (αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης) ο παγετός ακτινοβολίας σχετίσθηκε με χαμηλότερες θερμοκρασίες από εκείνες του παγετού μεταφοράς, λόγω έντονης νυχτερινής ψύξης σε ανέφελες συνθήκες με άπνοια, σε συνδυασμό με τη μεγάλη λευκαύγεια λόγω των χιονοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Στο πολεοδομικό συγκρότημα ισχύει το αντίθετο, με την επίδραση του παγετού ακτινοβολίας να είναι μικρότερη στο εσωτερικό της πόλης. Κατά τη διάρκεια του παγετού μεταφοράς η ελάχιστη θερμοκρασία στην περιοχή του αεροδρομίου ήταν μέχρι 1.5 βαθμό θερμότερη από ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη σύντομη διέλευση των αερίων μαζών, υπό την επίδραση των Βόρειων ανέμων, πάνω από τη θάλασσα του Θερμαϊκού Κόλπου πριν επηρεάσουν το αεροδρόμιο.

The purpose of this thesis is to investigate the structure of the troposphere in two cases of frost, radiation and advection, in Thessaloniki and focus on their synoptic and thermodynamic characteristics. The data included meteorological station measurements, radiosondes and operational gridded analyses of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).
After the analysis of the frost cases of the last 5 years (2015-2019) at Thessaloniki, the very strong cold episode of the period 6 to 13 January 2017 was selected for further study. This episode was characterized by extended frost, which was initially due to advection frost and then radiation frost. A high pressure system had developed over Western Europe resulting to the advection of polar air masses to Central and Eastern Europe. A low prevailed at 500 hPa over southeastern Europe and a lake of cold air developed in the Balkan Peninsula due to transport. The minimum 2m air temperature dropped to -9.95 °C at Thessaloniki airport. Strong temperature inversions were observed in the lower troposphere during the radiation frost.
The processing of the available data of the stations showed that in the semi-urban area (Thessaloniki airport) the radiation frost was associated with lower temperatures than those of the advection frost, due to intense nocturnal cooling in cloud-free and low wind speed conditions, combined with the high albedo due to the snowfall of the previous days. The result was the opposite in the urban complex because of the lower effect of radiation frost in the city center. During the advection frost, the minimum temperature at the airport was up to 1.5 degrees warmer than in the city of Thessaloniki. This may have occurred because of the short passage of the air masses, steered by the northerly winds, over the sea of Thermaikos Gulf before they affect the airport.
Key words: Παγετός, Παγετός μεταφοράς, Παγετός ακτινοβολίας, Τροπόσφαιρα ECMWF, Θεσσαλονίκη, Opengrads, Frost, Advection frost, Radiation frost, ECMWF, Troposhpere, Thessaloniki, Opengrads.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ακριτίδης Δ., Π. Ζάνης, Πυθαρούλης Ι., Μαυράκης Α., Καρακώστας Θ., 2008: Ένα έντονο επεισόδιο εισβολής στρατοσφαιρικού αέρα έως την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Αθήνας. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου COMECAP, Θεσσαλονίκη.

Αναγνωστοπούλου Χ, 1999: Χωροχρονική Κατανομή των Αγρομετεωρολογικών Παραμέτρων σε Τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Βάρφη Σ. Μ., 2009: Συνοπτική και Δυναμική Μελέτη των Ψυχρών Εισβολών στον Ευρύτερο Ελληνικό Χώρο, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 2018: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. https://www.civilprotection.gr/

Δαλέζιος Ν., 2015: Αγρομετεωρολογία: Ανάλυση και Προσομοίωση, Εκδόσεις Κάλλιπος, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ζιακόπουλος Δ. και Φραγκούλη Π., 2015: Το Εγχειρίδιο του Μετεωρολόγου – Προγνώστη. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. ISBN: 978-618-82094-0-4. http://www.hnms.gr/emy/el/meteorology/components/HNMS_MeteorologistBook.pdf.

Θεοχάρης Μ. και Μυριούνης Χ., 2015: Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου.

Καρακώστας, Θ., Φλόκας Α., Φλόκα Ε, Κακαλιάγκου Ο. και Ρίζου Χ., 1992: Μελέτη των Συνοπτικών Καταστάσεων στην Περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας- Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ.

Κατσαφάδος, Π. 2003: Παράγοντες και Παραμετροποιήσεις που Καθορίζουν τη Μακράς Διάρκειας Προγνωστική Ικανότητα Μοντέλων Περιορισμένης Περιοχής, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ.

Μακρογιάννης Τ., Καρακώστας Θ., Μιχαηλίδης Σ., Φλόκα Ε., Βλάσση Α., Γιαρίκη Μ. και Δ. Φόρης, 1998: Ερμηνευτικό Λεξικό Μετεωρολογικών και Κλιματολογικών Όρων. Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία.Μακρόπουλος, Κ., 2006: Φυσικές Καταστροφές: Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου, Αλεξανδρούπολη, ΤΕΕ-ΕΤΕΚ.

Μαχαίρας Π. και Μπαλαφούτης Χ., 1997: Γενική Κλιματολογία με Στοιχεία Μετεωρολογίας, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS.

Μπαλαφούτης Χ. και Μαχαίρας Π., 1985: Μαθήματα γενικής κλιματολογίας με στοιχεία βιοκλιματολογίας, Εκδόσεις Γιαχούδη, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πυθαρούλης, Ι., 2017: Σημειώσεις Συνοπτικής Μετεωρολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Σαχσαμάνογλου Χ.Σ. και Μακρογιάννης Τ.Ι., 1998: Γενική Μετεωρολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, 2017: Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης, Ημερίδα, Θεσσαλονίκη.

Φλόκας Α.Α., 1997: Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Φλόκας, Α. και Χρονοπούλου, Α. (2010). Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Χατζή Ε., 2016: Τεκμηρίωση δυσμενών καιρικών συνθηκών του έτους 2015, Ενότητα Χιονόπτωση – Παγετό, Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μελετών Εφαρμογών και Επικοινωνίας, ΕΛΓΑ.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alexander L.V, Zhang X., Peterson T.C., Caesar J., Gleason B., Tank K., Haylock M., Collins D., Trewin B., Rahimzadeh F., Tagipour A., Rupa Kumar K., Revadekar J., Griffiths G., Vincent L., Stephenson D.B., Burn J., Aguilar E., Brunet M., Taylor M., New M., Zhai P., Rusticucci M., Vazquez-Aguirre J.L., 2006: Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. Journal of Geophysical Research. 111, D05109

Anagnostopoulou C., Tolika K., Lazoglou G., Maheras P.,2017: The Exceptionally Cold January of 2017 over the Balkan Peninsula: A Climatological and Synoptic Analysis. Atmosphere, 8(12), 252;

Balafoutis C.J. and Arseni-Papadimitriou A., 2002: Lengths of very warm and very cold spells at Southern Balkans. Scientific activities of professor Wladyslaw Gorczynski and their continuation, Climatological Symposium in Nicholas Copernicus University, Torun 2002, 155-162.

Feidas, H., Makrogiannis, T., and Bora-Senta, E., 2004: Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955-2001. Theoretical and Applied Climatology, 79, 185-208.

Flocas H.A., Karacostas T.S., Giles B.D. and Flocas A.A., 1995: Considerations on the dynamics of a cold spell over Greece. Meteorologische Zeitschrift. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, 573-581.

Heino R., Brazdil R., Forland E., Tuomenvirta H., Alexandersson H., Beniston M., Pfister C., Rebetez M., Roseniiagen G., Rosner S. And J. Wibig, 1999: Progress in the study of climatic extremes in Northern and central Europe. Climatic Change, 42,151-181

Lagouvardos K., Kotroni V. and Kallos G., 1998: An extreme cold surge over the Greek peninsula. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 124, Part A, 2299-2327.

Pappas C., Hatzianastassiou N. and Katsoulis B.D., 2004: Analysis of cold spell in the Greek region. Climate research, 27, 211-223.

Tasopoulou A., Marmara A., Chatziapostolou E., Karatarakis N., 2017: Significant weather and climatic events in Greece during 2017, HNMS. http://www.emy.gr/emy/en/pdf/2017_GRsignificantEVENT_en.pdf

Tselepidaki I.G., Asimakopoulos D.N. and D.A. Melitsiotis, 1990: A cold spell during March 1987 over Greece. Weather, 45, 42-47.

Varfi M.S., Karacostas T.S., Makrogiannis T.J. and A.A. Flocas, 2009: Characteristics of the extreme warm and cold days over Greece. Advances in Geosciences, 20, 45-50.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://climate.copernicus.eu/

http://www.hnms.gr/emy/el/pdf/2017_GRsignificantEVENT_gr.pdf

https://meteo.geo.auth.gr/el/klimatika-stoixeia-auth

www.opendata.thessaloniki.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.