[Εξώφυλλο]

Κοιτάσματα τύπου Ζορ Ανατολικής Μεσογείου = Hydrocarbon type Zohr in the Eatern Mediterranean.

Ραφαέλλα Χριστάκης Όθωνος

Περίληψη


Η Ανατολική Μεσόγειος τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού σε αυτή απαντόνται αρκετά γεωλογικά φαινόμενα. Με την βοήθεια σεισμικών δεδομένων, της τεκτονικής εξέλιξης,της στρωματογραφίας των λεκανών (Ηρώδοτου, Λεβαντίνης) και των υπόλοιπων γεωλογικών δομών της περιοχής (Δέλτα του Νείλου και ΗΜΕ) καθώς και την ανάλυση της γεωλογίας πετρελαίου, η ανατολική μεσόγειος παρουσιάζεται ως το κομβικό σημείο δημιουργίας, ανακάλυψης και εκμετάλευσης υδρογονανθράκων. Κοιτάσμα Ζορ, Αφροδίτη, Λεβιάθαν και Ταμάρ ανακλύφθηκαν στις ιζηματογενείς λεκάνες της Αιγυπτιακής, Κυπριακής ΑΟΖ, στο Ισραήλ καθώς και νότια της Κρήτης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοιτάσματα Ζορ, Ανατολική Μεσόγειος, Δέλτα του Νείλου, Λεκάνη Ηρώδοτου, Λεκάνη Λεβαντίνης, ΗΜΕ.

The Eastern Mediterranean in the recent years has shown great scientific interest, since it is found in several geological phenomena. With the help of seismic data, tectonic evolution, stratigraphy of basins (Herodotus, Levantine) and other geological structures of the region, (Delta of Nile and ECB) as well as analysis of oil geology, the Eastern Mediterranean is presented as a focal point of creation, discovary and exploration of hydrocarbon. Nautural gas deposits such as Zohr, Aphrodite, Leviathan and Tamar discovered in the sedimentary basins of the Cyprus EEZ, north of the EEZ Egypt, in Israel as well as in the southern region of Crete.
KEYWORDS: Zohr, Eastern Mediterranean, Nile Delta, Herodotus basin, Levantine basin, ECB.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Ανδρέας Γεωργακόπουλος: Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Πανεπιστημιακές σημειώσεις

• Αντώνιος Φώσκολος, Ηλίας Κονοφάγος και Alain Bruneton: Οι συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες και η ταυτόχρονη ύπαρξη πρίσματος επαύξησης και λασποηφαιστείων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη. Νέες προοπτικές εντοπισμού κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

• Αντώνιος Φώσκολος, Ηλίας Κονοφάγος (15/3/2016): Μετά τον Ερατοσθένη νέες προοπτικές φυσικού αερίου και στην κυπριακή λεκάνη Ηρόδοτου.

• Μουντράκης Δημοσθένης: Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Έκδοση: 1η έκδ./2010,

• Foreign Affairs (The Hellenic edition): Ο ρόλος των υδρογονανθράκων για την ελληνική οικονομία – 18/6/2020

• OfflinePost (23/1/2020): Κύπρος και φυσικό αέριο: Μία αναδρομή από το 1980 εώς σήμερα

Ξένη βιβλιογραφία:

• Abd El-Halim, M.A. Kababi, A.A. Mahmoud and N. Nabih (2019): Exploration and development of siliciclastic and carbonate reservoirs in the Eastern Mediterranean

• Abdel Aal A, El Barkooky A, Gerrits M, Meyer H, Schwander M, Zaki H. (2000): Tectonic evolution of the eastern Mediterranean basin and its significance for hydrocarbon prospectively in the ultra-deep water of Nile Delta. The leading Edge 19(10):1086-1100:

• Alexandros Konstantinou, Efthymios Efthymiou, Stelios Nicolaides, Konstantinos Nikolaou (2017): Tectonostratigraphic evolution of the Eratosthenes Continental Block using seismic interpretation and subsidence modelling: Lessons learned from the Zohr discovery.

• Amr Hamouda, Suzan El-Gharabawy (2019): Impacts of Neotectonics and Salt Diaper on the Nile Fan Deposit, Eastern Mediterranean.

• Barsoum, K., Della Martera, M., & Menardi Noguera, A. (2000): Gas chimneys in the Nile delta slope and gas filed occurrence. EAGE Conference on Geology and Petroleum Geology, St Julians Malta.

• Barrier Ε. and Vrielynck Β. (2008): Paleotectonic Maps of the Middle East, Middle East Basins Evolution.

• Bayon, G.,L. Loncke, S. Dupré, J.-C. Caprais, E. Ducassou, S. Duperron, J.Etoubleaua J.-P.Fouchera Y. Fouqueta, S .Gontharet, G.M. Henderson, C. Hugueni, Klaucke J. Mascle S.MigeonkK.Olu-Le RoydH.Ondréasa C.Pierre …J. Woodside (2009):Multi-disciplinary investigation of fluid seepage on an unstable margin: The case of the Central Nile deep sea fan

• Bellaiche, G., Zitter, T., Droz, L., Gaullier, V., Mart, Y., Mascle, J.Prismed II scientific parties, (1999): Le cone sous- marin profond du Nil: principaux resultats de la campagne “Prismed II” du N.O “L” Atalante”. Comptes Rendus Academy Scientific (Paris) 329, 727-733.

• Bellaiche, G., Lonche, L., Gaullier, V., Mascle, J., Courp, T., Moreau, A., Radan, S., Sardou, O., (2001): ): Le cone sous- marin profond du Nil et son reseau de chenaux profonds:nouveaux resultats (campagne Fanil). CRAS, Paris 333, 399-404.

• Bertoni, C., Cartwright, J.A., (2007): Clastic depositional systems at the base of the late Miocene evaporites of the Levant region, Eastern Mediterranean, 285. Geological Society, London, Special Publication, pp. 37-52, 1.

• B. Biju-Duval, J. Letouzey, L. Montadert (1978): Structure and Evolution of the Mediterranean Basins.

• Blanc, P.L., (2000): Of sills and straits: a quantitative assessment of the messinian salinity crisis. Deep-sea Res. Part Oceanogr. Res. Pap. 47, 1429-1460.

• Blanc, P.L., (2002): The opening of the Plio-Quaternary Gibraltar Strait: Assessing the size of a cataclysm. Geodin. Acta 15, 303-317.

• Chamot-Rooke, N., Rabaute, A., Kreemer, C., (2005): Western Mediterranean Ridge mud belt correlates with active shear strain at the prism-backstop geological contact

• Chaumillon, Ε., Mascle, J., (1997): Pre-collisional geodynamics of the Mediterranean Sea: The Mediterranean Ridge and the Tyrrhenian Sea

• Cita, M. B., Camrlenghi, A., Erba, E., McCoy, F. W., Castadrori, D., Cazzani, A., Guasti, G., Gambastiani, M., Lucchi, R., Nolli, V., Pezzi, G., Redaelli, M., Rizzi, E., Torriceli, S., & Violanti, D. (1989): Discovery of mud diapirism in the Mediterranean Ridge a preliminary report. Bollentino della Societa Geological Italiana, 108, 537-543.

• Coleman, D.F., & Ballard, R. D. (2001): A highly concentrated region of cold hudrocarbon seeps in the southeastern Mediterranean Sea. Geo-Marine Letters, 21,162-167.

• Daniel Garcia – Castellanos, Aaron Micallef, Ferran Estrada, Angelo Camerlenghie Gemma Ercilla, Raúl Periáñez, José María Abril (2020): The Zanclean megaflood of the Mediterranean – Searching for independent evidence.

• Dimitrov, L. I & Woodside, J. (2003): Deep-sea pockmark environments in the Eastern Mediterranean. Marine Geology, 195 (1-4), 263-276.

• Dolson J.C., Boucher, P.J., Shann. M.V., (2000): Exploration potential in the offshore Mediterranean, Egypt: perspectives from the context of Egypt’s future resources and business challenges. EAGE Conference on Geology and Petroleum Geology, Malta.

• Elia C., Konstantopoulos P., Maravelis A. and Zelilidis A. (2013): The Tectono-Stratigraphic evolution of Eastern Mediterranean with emphasis on Herodotus basin prospectivity for the development of hydrocarbon fields.

• Emery O., Heezen C. B., Allan D. T. (1965): Bathymetry of the Mediterranean Sea. Deep-Sea Research, 1966, Vol. 13, p. 173-193.

• Furstenau, J.Hawie, N.Comstock, J. and lowrey. C.J., (2013): Aspects of the depositional history of the Levant Basin offshore Cyprus and Lebanon. In offshore Mediterranean Conference, Ravenna, Italy.

• F. J. Pettijohn, P. E. Potter, R. Siever: Book: Sand and sandstones, Springer‐Verlag; New York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, 1987

• Galindo-Zaldívar et.. al. (2011):Is there an active subduction beneath the Gibraltar orogenic arc? Constraints from Pliocene to present-day stress field

• Gardosh, M. Druckman, Y.Buchbinder, B and Rybakov, M., (2008): The Levant basin offshore Israel: stratigraphy, structure, tectonic evolution and implications for hydrocarbon exploration.

• Garfunkel, Z., (1998): Constrains on the origin and history of the Eastern Mediterranean basin. Tectonophysics 298(1-3):5-35.

• Garfunkel, Z., (2004): Origin of the eastern Mediterranean basin: a reevaluation. Tectonophysics 391(1), 11-34.

• Gaullier V., Mart Y., Bellaiche G., Mascle J., Vendeville B., Zitter T., (2000): Salt tectonics in and around the Nile Deep Sea Fan: Insights from the PRISMED II cruise.

• Gorini, C., Montadert, L., Rabineau, M., (2005): New imaging of the salinity crisis: dual Messinian lowstand megasequences recorded in the deep basin of both the eastern and western Mediterranean. Mar. Petrol. Geol. 66, 278-294.

• Gradmann, S., C. Hubscher, Z. Ben-Avraham, D. Gajewski and G. Netzeband (2005): Salt tectonics off northern Israel. Marine and Petroleum Geology.

• Gvirtzman, Z., Manzi, V., Calvo, R., Gavrieli, I., Gennari, R., Lugli, S., Reghizzi, M., Roveri, M., 2017: Intra – Messinian truncation surface in the Levant basin explained by subaqueous dissolution. Geology 45, 915-918.

• Hsu, K.J., Montadert, L., Bernoulli, D.,Gita, M.B., Erickon, A., Garrison. R.E., Kidd, R.B., Melieres, F., Muller, C., Wright, R., (1977): History of the Mediterranean salinity crisis. Nature 267(5610), 399-403.

• Hamouda AZ. (2006): Numerical computations of 1303 tsunamigenic propagation towards Alexandria, Egyptian coast. Journal of African Earth Science 44.

• Huahua Gao, Zhixin Wen, Buqing Shi, Zhaoming Wang (2020): Tectonic characteristics of the Eratosthenes Seamount and its periphery: Implications for evolution of the eastern Mediterranean:37-44.

• Ignat Nikolayevch Korchagin (2015): Operative assessment of hydrocarbon potential of Zohr prospect in the Mediterranean Sea (Shorouk block, Egypt offshore) by the frequency – resonance method of the remote sensing data processing and interpretation.

• Kafisanwo O, Falade A, Bakare O, Oresanya A. (2018): Reservoir characterization and prospect identification in Onka field, offshore Niger Delta. Environmental and Earth Sciences Research Journal 5(4):79-86.

• Loncke L., Virginie Gaullier, Jean Mascle, Bruno C. Vendeville (2006): The Nile deep – sea fan: An example of interacting sedimentation, salt tectonics, and inherited subsalt paleotopographic features. Mar. Petr. Geolg. 23(3):297-315.

• Loncke L., Virginie Gaullier, Droz L. Ducassou E, Migeon S, Mascle J. (2009): Multi-scale slope instabilities along the Nile deep-sea fan, Egyptian margin: A general overview. Marine and Petroleum Geology 26(5):633-646.

• Loncke L., Mascle J. (2004): Mud volcanoes, gas chimneys, pockmarks and mounds in the Nile deep sea fan (eastern Mediterranean): geophysical evidences.

• Loubrieu, B., Huguen, C., Mascle, J., Chamot -Rooke, N., (2006): Morphology of a Pre-collisional, Salt-bearing, Accretionary Complex: The Mediterranean Ridge (Eastern Mediterranean)

• Madof, A.S., Bertoni, C., Lofi, J., (2019): Discovery of vast fluvial deposits provides evidence for drawdown during the late Miocene Messinian salinity crisis. Geology 47(2), 171-174.

• Manzi, V., Gennari, R., Hilgen, F., Krijgsman, W., Lugli, S., Roveri, M., Sierro, F.J., (2013): Age refinement of the Messinian salinity crisis onset in the Mediterranean. Terra Nova 25(4), 315-322.

• Mahmoud Leilaa, Andrea Moscariello Mahmoud Koraa, Ahmed Mohameda Elias Samankassou (2019): Sedimentology and reservoir quality of a Messinian mixed siliciclastic-carbonate succession, onshore Nile Delta, Egypt.

• Mascle, J., Benkhelil, J., Bellaiche, G. Zitter, T., Woodside, J., Loncke L., (2000): Marine geologic evidence for a Levantine-Sinay plate, a missing piece of the Mediterranean puzzle. Geology 228, 779-782.

• McClusky, S. Balassanian, S., Barka, A., Demir, C. Ergintav, S., Georgiev I., Gurka, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kadtens, K., Kekelidze, G., King., R., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, s., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M. Reilinger, R., Sanli, I., Seeger. H., Tealeb, A., Toksoz, M.N., Veis, G., (2000): GPS constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus. Journal of Geophysical Research 105., 5695-5719.

• Michael D. Krom, Steven Groom (2020): Τhe Eastern Mediterranean.

• M. Neumaier, Attila Bartha, B. Wygrala (2020): The Zohr Biogenic Gas Discovery: An Initial Assessment of Controlling Factors in the Petroleum System.

• Mohamed Ahmed Tolba, Muhammad Karam Omar, Ola Amr Hussein, Samir Zayed (2020): The Flow Assurance Criticalities and Challenges Management of Zohr Deepwater Giant Gas Field.

• Muttoni, G,; Maurizio Gaetani; Dennis V. Kent; Dario Sciunnach; Lucia Angiolini; Fabrizio Berra; Eduardo Garzanti; Massimo Mattei; Andrea Zanchi (2009): Opening of the Neo-Tethys Ocean and the Pangea B to Pangea A transformation during the Permian

• Nader, F., Swennen,. R., (2004): Petroleum prospects of Lebanon: some remarks from sedimentological and diagenetic studies of Jurassic carbonates.

• OffshoreTechnology: Aphrodite gas field - https://www.offshore-technology.com/projects/aphrodite-gas-field.

• P. Filleaudeau, M. Dubille, P. Chavahnac and J. Baur (2019): Methanogenesis in a Continuous Hydrocarbon Generation Process for 3D Migration Basin Model – Eastern Mediterranean Offshore.

• P. Esestime, A. Hewitt, N. Hodgson (2016): Zohr – A newborn carbonate play in the Levantine Basin, East-Mediterranean.

• Radeff, G., Schildgen, T.F., Cosentino, D., Strecker, M.R., Cipollari, P., Darbas, G., Gurbuz, K., (2017): Sedimentary evidence for the late messinian uplift of the SE margin of the central anatolian plateau: adana basin, southern Turkey, Basin Res.29,488-514.

• Rashid A, El-Gharabawy S, Abou Shagar S. (2018): Geological and structural evaluation on temsah gas field, ne-offshore Nile delta, Egypt.International Journal of Scientific Engineering and Applied Science 4(7):18-29.

• Ray, W.B. F. (1978): Messinian badlands in the southeastern margin of the Mediterranean Sea. Marine Geology, 27, 349-363.

• Reeder S. M., Rothwell G. R., Stow A.V.D., (2000): Influence of Sea Level and Basin Physiography on Emplacement of The Late Pleistocene Herodotus Basin Megaturbidite,

• Reeder M., Rothwell G., Stow V.A. D., Kahler G. and Kenyon H. N: Turbidite Flux, Architecture and Chemostratigraphy Of the Herodotus Basin, Levantine Sea,

• Reeder M. S., (2000): Megaturbidites and the Late Quaternary Regional Sedimentology of The Eastern and Central Mediterranean Sea.

• Roberts G. and Peace D. (2007): Hydrocarbon Plays and Prospectivity of Lebantine Basin, Off-shore Lebanon and Syria from modern seismic data, GeoArabia Vol.12, No.3

• Roberton, (1998a): Tectonic significance of the Eratoshenes Seamount: a continental fragment in the process of collision which a subduction zone in the eastern Mediterranean

• Roberton, (1998b):Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of the Eastermost Mediterranean area: Integration of marine and land evidence

• Salem, R., (1976): Evolution of Eocene-Miocene sedimentation patterns in parts of northern Egypt. AAPG Bulletin 60, 34-64

• Scalera G. (2006): The Mediterranean as a slowly nascent ocean. Annals of Geophysics,

• Sebastian Grohmann, Susanne W. Fietz, Ralf Littke, Samer Bou Daher, Maria Fernanda Romero-Sarmiento, Fadi Henri Nader and Francois Baudin (2018): Source rock characterization of mesozoic to cenozoic organic matter rich marls and shales of the Eratosthenes Seamount, Eastern Mediterranean Sea

• Semb H.P. (2009): Possible Seismic Hydrocarbon indicators in offshore Cyprus and Lebanon, GeoArabia 14:49-66

• Stage, L., & Letouzey, J. (1990). Convergence of the Africa and Eurasian plate in the Eastern Mditerranean. In J.Letouzey (Ed), Petroleum and tectonics in mobile belts, Paris (pp. 49-68).

• Tanner J. S., (1983): A Detailed Survey in The Mediterranean Rise and Herodotus Basin Area

• Varnavas S. Papaioannou, J. and Catani J., (1988): A Hydrothermal Manganese Deposit from the Eratosthenes Seamount, Eastern Mediterranean Sea.

• T. J. Calon, Jeremy Hall (2005): Structural evolution of the Latakia Ridge and Cyprus Basin at the front of the Cyprus Arc, Eastern Mediterranean Sea

• Vasilis Symeou, Catherine Homberg, Fadi H. Nader, Romain Darnault, Jean ‐ claude Lecomte, Nikolaos Papadimitriou (2017): Longitudinal and Temporal Evolution of the Tectonic Style Along the Cyprus Arc System, Assessed Through 2-D Reflection Seismic Interpretation: Tectonic Style of the Cyprus Arc System .

• Xiaodong P, Xinguang W, Luyi t, Hua L, Hao L, Xindong L, Yuxi C. (2015): A new method for deliverability evaluation of offshore gas reservoir with high temperature and pressure. Environmental and Earth Science Research Journal 2(1):1-6.

• Zitter, T., J. L Charlou, J. P Donvala, N.Royb, P. Jean-Baptiste, J. P Fouchera J. Woodside (2003): Evidence of methane venting and geochemistry of brines on mud volcanoes of the eastern Mediterranean Sea


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.