[Εξώφυλλο]

Η συμβολή των λογισμικών προγραμμάτων στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και η εφαρμογή τους σε τεμάχιο της Βόρειας Θάλασσας =

Κωνσταντίνος Χριστόφορος Φλεβαράκης

Περίληψη


Τα τελευταία πενήντα χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των βεβαιωμένων αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο η οποία έθεσε νέες βάσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Τα σύγχρονα μέσα γεωφυσικής διασκόπησης μπορούν και παρέχουν πληροφορίες για την υπεδάφια κατάσταση με ακρίβεια μερικών μέτρων. Έτσι, τα δεδομένα που συλλέγονται τροφοδοτούν λογισμικά προγράμματα απεικόνισης του υπεδάφους και επεξεργάζονται κατάλληλα με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων ώστε, οι γεωεπιστήμονες και μηχανικοί να εκτιμήσουν στο μέγιστο την εκάστοτε περιοχή μελέτης. Στη διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται το ανοικτού κώδικα λογισμικό πρόγραμμα απεικόνισης OpendTect by dGB Earth Sciences. Αφού ακολουθείται μια συγκεκριμένη ροή εργασιών, φορτώνονται στο λογισμικό πρόγραμμα γεωφυσικά δεδομένα αλλά και στοιχεία από γεωτρήσεις σε θαλάσσιο οικόπεδο της Ολλανδίας. Τέλος, εφόσον αναφέρονται τα γεγονότα που έλαβαν μέρος για την ανάπτυξη της Βόρειας Θάλασσας σε συνδυασμό με την οπτικοποίηση των υποθαλάσσιων σχηματισμών αναγνωρίζονται εμφανίσεις δομών που παραπέμπουν σε σχηματισμούς οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν υδρογονάνθρακες.

It is widely accepted that, the last fifty years proved hydrocarbons reserves have noted a growth. This is a result of a high tilt angle of the technological breakthroughs. So, new ground have been set in Exploration and Production sector of hydrocarbons. In addition to these, technical innovation in geophysical prospecting led to a more detailed picture of basins. Thus, data which have been collected are imported to a specific kind of softwares in order to be calibrated through mathematical filters. After that, geoscientists and engineers can calculate and measure a wide variaty of parameters for the terrain of interest via imaging softwares. The open-source software which is used in this undergraduate Thesis is OpendTect by dGB Earth Sciences. A particular workflow leads to the opticalization of geophysical and drilling data at an off-shore Dutch sector block. Finally, information about the evolution of North Sea are presented and combined with basin imaging in order to spot morphological structures that can be described as a reservoir of hydrocarbons.ι η εφαρμογή τους σε τεμάχιο της Βόρειας Θάλασσας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Sheriff, R.E., and Geldart, L.P., 1995, Exploration Seismology v. New York, Cambridge University Press.

Sheriff, R.E., 1981, Encyclopedia Dictionary of Exploration Geophysics v. Tulsa, OK, Society of Exploration Geophysics.

Saeed Mojeddifar, Gholamreza Kamali, Hojjatolah Ranjbar, Porosity prediction from seismic inversion of a similarity attribute based on a pseudo-forward equation (PFE): a case study from the North Sea Basin, Netherlands

Reynolds, John M., 1997, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics v. England, John Wiley &Sons.

Qiang Guo, Nayyer Islam, Wayne D Pennington, Tuning of flat spots with overlying bright spots, dim spots and polarity reversals.

British Geological Survey, Technical report produced for Strategic Environmental Assessment – SEA2 & SEA3

K.F. Rijsdijk, S. Passchier, H.J.T. Weerts, C. Laban, R.J.W. van Leeuwen & J.H.J. Ebbing, Geologiacal Survey of Netherlands, THE SUPERFICIAL GEOLOGY OF THE DUTCH SECTOR OF THE NORTH SEA

Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach

T. MCKIE, P. T. S. ROSE, A. J. HARTLEY, D. W. JONES & T. L. ARMSTRONG, Tertiary deep-marine reservoirs of the North Sea region: an introduction

J. ten Veen, H. Verweij, T. Donders, K. Geel, G.de Bruin, D. Munsterman, R. Verreussel, V. Daza Cajigal, R. Harding, H. Cremer, Anatomy of the Cenozoic Eridanos Delta Hydrocarbon System

Rachel M. Lamb, Rachel Harding, Mads Huuse, Margaret Stewart & Simon H. Brocklehurst, The early Quaternary North Sea Basin

Geology of Gas and Oil under the Netherlands Selection of papers presented at the 1993 International Conference of the American Association of Petroleum Geologists, held in The Hague

Stefano Patruno, Vittorio Scisciani, William Helland‐Hansen, Nico D’Intino, William Reid, Claudio Pellegrini, Upslope‐climbing shelf‐edge clinoforms and the stepwise evolution of the northern European glaciation (lower Pleistocene Eridanos Delta system, U.K. North Sea): When sediment supply overwhelms accommodation

P. A. ZIEGLER, The Geological Evolution of the North Sea Area in the Tectonic Framework of North Western Europe

K. W. GLENNIE, Permian and Triassic rifting in northwest Europe

I. Overeem, G. J. Weltje, C. Bishop-Kay and S. B. Kroonenberg, The Late Cenozoic Eridanos delta system in the Southern North Sea Basin: a climate signal in sediment supply?

Ιστότοποι

http://www.geol.lsu.edu/jlorenzo/ReflectSeismol97/rcbradley/WWW/rcbradley1.html

https://www.software.slb.com

http://wiki.aapg.org

https://wiki.seg.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.