Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδώρου, 'Αγγελος Τριαντάφυλλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συνοπτική μελέτη της ψυχρής εισβολής του Ιανουαρίου του 2019 στη Θεσσαλονίκη = Synoptic study of the January 2013 cold invasion in Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF