Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταγκαλίδης, Άγγελος Παύλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πετροφυσικές ιδιότητες ανθρακικών πετρωμάτων-ταμιευτήρων πετρελαίου-φυσικού αερίου = Petrophysical properties of carbonate rocks-reservoir of petroleum-noble gas.
    Περίληψη  PDF