Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταμβάκης, Άγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των απολιθωμένωνσαρκοφάγων της θέσης Λιβακός της συλλογής Eltgen - Μουσείο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας ΑΠΘ = Study of fossil carnivores from Libakos fossil site-ELTGEN Colleztion, Museum of Geology - Paleontology - Palaeoanthropology AUTh.
    Περίληψη  PDF