Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζερβοπούλου, Άννα Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Αστική γεωλογία και τεκτονική δομή στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης : εκτίμηση σεισμικής επικυνδυνότητας με γεωλογίκα δεδομένα (μεταδδιδακτορική έρευνα) = Urban and structural geology in the metropolitan area of Thessaloniki : seismic hazzard assesment using geological data (Post-doc Research).
    Περίληψη  PDF