Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρέου, Άννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Σεισμικότητα, τάσεις και πεδίο παραμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας
    Περίληψη  PDF