Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφορίδου, Άννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας για τον εντοπισμό της ρύπανσης στο Δερβένι Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF