Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυρού, Άντρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες και δυνατότητες εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στον Υδροφορέα της περιοχής Λιοπετρίου, Νοτιοανατολική Κύπρος. = Hydrogeological condition and possibilities of application of artificial enrichment in the aquifer of the Liopetri area, South-eastern Cyprus.
    Περίληψη  PDF