Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ορφανίδου, Άρτεμις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συνθετικές συναρτήσεις Green και αντιστροφή του τανυστή της σεισμικής ροπής: εφαρμογή στην μετασεισμική ακολουθία της Kω – Αλικαρνασσού 2017 = Green’s functions and moment tensor inversion: example from the 2017 Kos – Halicarnassus earthquake sequence
    Περίληψη  PDF