Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ελευθεριάδη, Έλλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός και αξιολόγηση κατολισθητικών φαινομένων στα Γρεβενά = Localization and assessment of landslide phanomena in Grevena
    Περίληψη  PDF