Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μασλαρινού, Όλγα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ποσοτική Γεωμορφολογική – Γεωλογική μελέτη των λεκανών απορροής που τροφοδοτούν την λίμνη Κορώνεια με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
    Περίληψη  PDF