Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μασλαρινού, Όλγα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ποσοτική γεωμορφολογική-γεωλογική μελέτη της λεκάνης απορροής του Εζιόβη ποταμού (Ανατολικής Μακεδονίας) με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)
    Περίληψη  PDF