Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρούλη, Αγγελική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Κατάλογοι σεισμών στον Ελληνικό χώρο πρίν και μετά την ενοποίηση του Εθνικού Δικτύου
    Περίληψη  PDF