Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μεταξά, Αγγελική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη και ταξινόμηση μεταλλικών ορυκτών από το μουσείο Ορυκτολογίας- Πετρολογίας- Κοιτασματολογίας
    Περίληψη  PDF