Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ματσάκου, Αγλαΐα Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κατολισθητικά φαινόμενα στο νησί της Λευκάδας προκαλούμενα από τη σεισμική δόνηση της 17ης Νοεμβρίου 2015 και αξιολόγηση της επιδεκτικότητας με βάση στατιστικές μεθόδους = Earthquake - induced landslides in the island of Lefkada triggered by the November 17, 2015 event and assessment of landslide susceptibility.
    Περίληψη  PDF