Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ασημομύτη, Αγλαϊα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωτεχνική ταξινόμηση βραχομαζών φλύσχη με τα συστήματα GSI και RMR σε υπόγεια έργα του ΥΗΕ Μετσοβίτικου
    Περίληψη  PDF