Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σμέρνου, Αγορίτσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων έρευνας για τον χαρακτηρισμό ορυκτού από την εμφάνιση skarn της Ξάνθης
    Περίληψη  PDF