Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάγου, Αθανασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παράκτια γεωμορφολογία σε Σρι Λάνκα, Β. Σουμάτρα και Μαλδίβες σε σχέση με την εισχώρηση του τσουνάμι στις 26/12/2004 και την απόθεση ιζημάτων.
    Περίληψη  PDF