Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσαφή, Αικατερίνη - Αλεξάνδρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα