Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφορούδη, Αικατερίνη Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή των Βρωμολιμνών Λάντζας και Μαυρούδας Νομού Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF