Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασοπούλου, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η συμβολή της τηλεπισκόπησης στην προειδοποίηση σχετικά με πιθανές πλημμύρες, στην αξιολόγηση των καταστροφών και στη μείωση του κινδύνου
    Περίληψη  PDF